Transmisja 8. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

Transmisja

W Szczecinie 14 i 15 września branża morska krajowa i zagraniczna zbrała się na 8 Międzynarodowym Kongresie Morskim.

Zapraszamy na transmisję pełnąciekawych rozmów, ważnych dla społeczności morskiej.