partnerzy

9. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

Patronat Honorowy

Ministerstwa Infrastruktury

LogotypMIpion.jpg

Zadaniem Ministerstwa Infrastruktury jest wyznaczanie kierunków działania oraz tworzenie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających funkcjonowanie i rozwój działów administracji rządowej: transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska i wodna. Taka struktura resortu umożliwia nam integralne podejście do systemu transportowego Polski. W ostatnich latach duży nacisk położyliśmy na poprawę dostępu do naszych portów morskich, remont i budowę nowych nabrzeży oraz pogłębianie torów wodnych. To bardzo ważne, ponieważ Polska branża morska przetrwała najgorsze chwile związane z pandemią w dobrym stanie. Porty morskie utrzymały przeładunki, a stocznie i podmioty pracujące na ich rzecz, mimo wyzwań związanych z zawirowaniami rynku, utrzymały zdolności produkcyjne. Potwierdzeniem szczególnej roli, jaką zajmuje gospodarka morska w pracach rządu, są aktualne trwające i planowane do realizacji działania inwestycyjne: przekop Mierzei Wiślanej i budowa Kanału Żeglugowego, budowa Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni czy projekt Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Takie inwestycje wzmacniają pozycję polskiej gospodarki.

Organizator

Klaster Morski Pomorza Zachodniego

Współporganizator

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Porty Szczecin-Świnoujście, to uniwersalny i jeden z największych kompleksów portowych na Bałtyku.

Oba porty jako jedyne w kraju posiadają dostęp do wszystkich proekologicznych gałęzi transportu morskiego, śródlądowego E-30 i kolejowego CE-59, E-59. Dzięki autostradom A11 i A20 porty skomunikowane są z europejskim systemem dróg, a poprzez drogę S3 (E-65) z południem Polski, Czechami i Słowacją i południem Europy. Port Świnoujście to terminal promowy – lider połączeń promowych ze Skandynawią, terminal do obsługi głównie suchych ładunków masowych oraz terminal LNG. Port Szczecin obsługuje ładunki drobnicowe i  wielkogabarytowe oraz masowe – suche i płynne. Łączne roczne obroty w obu portach przekraczają 33 mln ton.

Kontakt

Kontakt:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

Bytomska 7, 70-603 Szczecin

Tel. +48 91 430 82 20

e-mail: info@port.szczecin.pl

web: www.port.szczecin.pl

Partner Strategiczny

PKN Orlen

PKN-Orlen.png

Jesteśmy zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze zaawansowane produkty dostępne są w blisko 90 krajach na 6 kontynentach. Konsekwentnie budujemy pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Nasze działania podporządkowane są realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Partner Strategiczny

PKO BP

PKO Bank Polski jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz liderem rodzimego rynku pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, oszczędności, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Jest silnym i nowoczesnym bankiem, dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów.

 

To niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego pełniący ważną rolę w krajowej gospodarce. Bank od lat wspiera rozwój Polski i Polaków, towarzyszy im w codziennym życiu i rozumie ich potrzeby. Nieustannie szuka rozwiązań, które pomagają wykorzystać potencjał naszego kraju. Wspiera krajowe firmy oraz samorządy, jest też najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych, uczestniczy w finansowaniu zarówno bieżących potrzeb jak i strategicznych inwestycji w nowe technologie, modernizowanie linii technologicznych i energooszczędne przedsięwzięcia, co ma wpływ na wzrost gospodarczy kraju i jakość życia społecznego. Oferuje szeroki dostęp do funduszy oraz usługi doradców skoncentrowanych na doborze optymalnej formy finansowania i warunków spłaty. Tylko w pierwszym kwartale 2022 roku finansowanie udzielone klientom przez PKO Bank Polski wyniosło blisko 250 mld zł.

 

Bank posiada w swojej ofercie także instrumenty wspierające ekspansję zagraniczną, takie jak akredytywy oraz gwarancje i inkasa, które zabezpieczają transakcje biznesowe. Elementem wsparcia jest również uruchomienie zagranicznych oddziałów korporacyjnych – w Czechach, Niemczech, Słowacji, a wkrótce także w Rumunii. Ofertę PKO Banku Polskiego uzupełniają spółki z Grupy Kapitałowej świadczące usługi m.in. w zakresie leasingu i faktoringu.

Partner Strategiczny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie spełnia swą misję uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym, a także ponadregionalnym. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gwarantuje stabilność finansową w realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska, które są kapitałochłonne i wieloletnie. Model funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z osobowością prawną sprawdził się jako efektywny, dyscyplinujący inwestorów składnik polskiego systemu finansowania ochrony środowiska.

Partner Główny

Polska Żegluga Morska P.P.

Polska Żegluga Morska P.P. to największy polski armator i jeden z największych w Europie. Firma działa na rynku globalnym od siedemdziesięciu lat, świadcząc usługi na najwyższym poziomie. Podstawą działalności PŻM jest żegluga nieregularna oraz przewozy ładunków masowych, takich jak zboża, nawozy sztuczne czy fosfaty. Rocznie armator transportuje około 16 milionów ton towarów.

Armator opiera się na własnym tonażu proponując transport na zasadach wybranych przez klienta. Flota PŻM to masowce typu handysize o nośności  16,600-38,000 ton oraz panamax o nośności 80,000-82,000 ton. Ten typ statków determinuje obszar działania armatora, który koncentruje się na rynku atlantyckim oraz europejskim. Na życzenie dostawcy ładunku jednostki PŻM docierają jednak do dowolnego portu masowego na świecie. Gwarancją sprawnego i bezpiecznego transportu towarów są zarówno nowoczesne statki, jak i doświadczone oraz świetnie wyszkolone załogi.  

Polska Żegluga Morska dysponuje flotą spełniającą wszystkie restrykcyjne przepisy konwencyjne dotyczące ochrony środowiska. Statki PŻM spalają wyłącznie paliwo o niskiej zawartości siarki.       

       PŻM to armator z reputacją wypracowaną przez 70 lat nieprzerwanej działalności na międzynarodowym rynku przewozów morskich. Ostatnie lata to stały rozwój przedsiębiorstwa z realizowanymi kolejnymi programami inwestycyjnymi, służącymi odmłodzeniu floty i podnoszeniu jakości świadczonych usług.

Partner Główny

Unity Line Limited Sp. z o.o.

Unity Line to jeden z największych bałtyckich armatorów, którego promy łączą Polskę ze Szwecją. Wchodzi w skład grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej i zarządza czterema własnymi promami (Polonia, Skania, Wolin, Gryf) oraz trzema należącymi do Euroafrica Shipping Lines (Galileusz, Copernicus, Jan Śniadecki). Struktura floty umożliwia przewozy pasażerskie i obsługę rynku cargo. Kursy odbywają się na dwóch liniach: Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg. Firma cieszy się zaufaniem spedytorów, odpowiada za większość przewozów ładunków oraz samochodów ciężarowych na Bałtyku.  

Morze możliwości

Oferta Unity Line dopasowana jest do każdego pasażera – zmotoryzowanego bądź  indywidualnego oraz podróżującego w grupie. Armator dba nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Unity Line, to również kompleksowo zorganizowane wyjazdy. Podczas wycieczek można przemierzyć szwedzkie wybrzeże, poznać symbole Skandynawii czy odwiedzić królewskie posiadłości Danii. Podróżni, którzy wolą odkryć Północ na własną rękę, mają do dyspozycji pakiety hotelowe. Atutem przewoźnika jest reagowanie na potrzeby klienta. Stąd oferty „szyte na miarę”: wyjazdy integracyjne dla firm, wycieczki edukacyjne dla szkół, rejsy panieńskie i kawalerskie, a nawet organizacja wesel czy studniówek na promie.

Social Media

https://www.facebook.com/pl.unityline

https://www.youtube.com/user/UnityLineSzczecin

https://www.instagram.com/unity_line.pl/

https://twitter.com/UnityLine

Partner Główny

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Port w Policach pod względem przeładowywanej masy towarowej jest czwartym co do wielkości portem w Polsce. Przeładowywana jest w nim głównie sól potasowa, konstrukcje stalowe, fosforyty, nawozy wieloskładnikowe i azotowe, ilmenit, węgiel, siarczan żelaza, wodorotlenek, płynny amoniak i kwas siarkowy.

Port, położony u ujścia Odry, a zarządzany przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o., usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A., jednego z największych producentów wieloskładnikowych nawozów mineralnych, bieli tytanowej oraz chemikaliów. Niemal miliard złotych będzie kosztował właśnie budowany w porcie terminal przeładunkowo-magazynowy ze zbiornikami o objętości po 40 tys. m 3 .
Terminal, zwany też potocznie gazoportem, jest częścią składową kompleksu Polimery Police. Ta największa inwestycja polskiego przemysłu chemicznego, o wartości przekraczającej 7 mld zł, osiągnęła już ponad 90% postępu rzeczowego.

Fakt dysponowania przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. wolnymi
nieruchomościami gruntowymi ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia przyszłego rozwoju oraz rozpoczętych już przedsięwzięć inwestycyjnych, które radykalnie poszerzą aktualne możliwości portu oraz w pełni włączą go w nowoczesny drogowy i kolejowy układkomunikacyjny.

Kluczowe znaczenie w tym wypadku ma zakończony niedawno proces pogłębienia toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5m oraz rozpoczęty proces projektowania i budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 z tunelem w Policach.

Partner Główny

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 2018 roku jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Misją Gospodarstwa jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Aby racjonalnie gospodarować wodami stawiamy na ekspertów, którzy potrafią dostrzec złożoność problematyki wszystkich tych obszarów i umiejętnie oceniać ryzyko w trakcie podejmowanych działań. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne i wydają decyzje administracyjne. Pełnią też funkcję organu regulacyjnego dla ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Więcej na: www.wody.gov.pl. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa w zakresie informacji cyfrowej o gospodarce wodnej, Wody Polskie udostępniają bezpłatnie dane przestrzenne i mapowe na Hydroportalu ISOK: www.wody.isok.gov.pl.

Wody Polskie tworzą następujące jednostki organizacyjne: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i
Wrocławiu, 50 Zarządów Zlewni i 330 Nadzorów Wodnych.

Partner Główny

TUIR WARTA S.A.

WARTA22

WARTA jest niekwestionowanym liderem na rynku ubezpieczeń morskich  w Polsce. Tą wyjątkową  pozycję, którą wypracowała przez lata swojej działalności, zawdzięcza wysokim kompetencjom naszych pracowników i znakomitej obsłudze, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i podczas likwidacji szkody.

Posiada swoje Przedstawicielstwa w kluczowych dla sektora morskiego miejscach czyli w Szczecinie i Gdyni. Pracują w nich doświadczeni eksperci, którzy od lat zajmują się obsługą klientów branży morskiej. Firma jest też członkiem Międzynarodowej Unii Ubezpieczycieli Morskich (IUMI).

Warta jest obecna we wszystkich segmentach gospodarki morskiej (m.in. stocznie, żegluga, branża offshore) oferując ochronę wszystkich rodzajów jednostek pływających. Może przygotować kompleksową ofertę dla każdego zainteresowanego podmiotu, obejmującą wszelkie aspekty odpowiedzialności cywilnej, posiadane mienie oraz życie i zdrowie załogi i pasażerów.

Równocześnie, Warta jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Bardzo bogata oferta ubezpieczeń, w tym m.in. komunikacyjnych, majątkowych i osobowych, obejmująca ponad 120 produktów ubezpieczeniowych, zapewnia szeroką ochronę zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. W jej ofercie znajdują się również ubezpieczenia na życie: tradycyjne polisy ochronne, jak i nowoczesne ubezpieczenia inwestycyjne.

Rating Warty, przyznany przez Standard & Poor’s jest obecnie na poziomie A+ z perspektywą stabilną. Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z tak wysoką oceną.

Partner Gospodarczy

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Port Gdańsk to jedyny bałtycki port, który obsługuje bezpośrednie połączenia kontenerowe z Chinami. Jesteśmy dla Azji morską bramą do rynków Europy Środkowo-Wschodniej, najdynamiczniej rozwijającego się regionu Unii
Europejskiej.

W Porcie Gdańsk, rozpoczyna się i kończy wiele międzynarodowych korytarzy transportowych. Teren portu dzieli się na dwa obszary. Pierwszy z nich to port wewnętrzny, usytuowany wzdłuż Martwej Wisły oraz kanału portowego. Drugi to port
zewnętrzny, zlokalizowany bezpośrednio na wodach Zatoki Gdańskiej.

Na terenie portu wewnętrznego znajdują się: terminal kontenerowy, terminal promowo-pasażerski i RO-RO, nabrzeża do przeładunku samochodów osobowych, owoców cytrusowych, siarki, nawozów. Port wewnętrzny przystosowany jest do przeładunku drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych (wyrobów hutniczych, sztuk ciężkich, ponadgabarytowych, zbóż, nawozów sztucznych, rudy czy węgla).

Port zewnętrzny tworzą 4 pirsy: paliwowy, węglowy, LPG i rudowy oraz terminal kontenerowy DCT (Deepwater Container Terminal), znajdujące się bezpośrednio na wodach Zatoki Gdańskiej. To tutaj, przeładowujemy surowce energetyczne takie jak paliwa płynne, węgiel oraz gaz płynny. Dynamiczny rozwój tej części portu (m.in. budowa terminala masowego, lokalizacja Terminala Naftowego PERN, rozbudowa terminala DCT) sprawia, że stale poszukujemy nowych kierunków przestrzennego rozwoju portu. W planach na najbliższe lata jest budowa Portu Centralnego. To projekt zalądowienia akwenu o powierzchni ok. 410 ha.

Partner Gospodarczy

Żegluga Polska S.A.

Żegluga Polska S.A. powstała 31 maja 1982 r. zgodnie z datą pierwszego wpisu do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Szczecinie w Dziale B pod numerem 1. W związku ze zmianą kapitału zakładowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym, z dniem 07 listopada 2001 r. Żegluga Polska S.A. zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy – KRS 0000059586 (obecnie jest to Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy KRS).

Zgodnie ze Statutem przedmiotem działalności Spółki jest:

 • transport morski i przybrzeżny towarów,
 • wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 • pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • działalność holdingów finansowych.

Akcjonariuszem spółki jest Polska Żegluga Morska P.P. w Szczecinie.

Siedziba Spółki znajduje się w Szczecinie, przy Pl. Rodła 8, 70 – 419 Szczecin.

Spółka nie posiada zakładów samodzielnych ekonomicznie.

Partner Gospodarczy

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

logotyp-pfr-rgb.jpg

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Naszymi priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

Zapewniamy skuteczną koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu z przedsiębiorcami, samorządami i klientami indywidualnymi.

Partner Oficjalny

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju – jedyną taką instytucją w Polsce. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Nasza rola w budowaniu silnej i stabilnej gospodarki polega na rozwoju współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego i publicznego po to, aby zwiększać potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego.

Chcemy być liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Partner Oficjalny

Chipolbrok Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A.

CP-logo.png

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe powstało 15 czerwca 1951 roku na podstawie umowy między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. Towarzystwo zostało powołane głównie w celu ustanowienia połączenia drogą morską między portami chińskimi i polskimi. Działalność floty Towarzystwa pozwalała na regularne dostawy towarów do odbudowy i rozwoju, obciążonej w tym czasie embargiem, gospodarki ChRL.

Zgodnie ze statutem Centrala Towarzystwa powstała w Chinach – początkowo w Tianjinie, a od roku 1962 w Szanghaju, natomiast Oddział utworzono w Polsce w Gdyni. Poza tym, obecnie Towarzystwo posiada również własne biuro w Houston (USA), gdzie powołano do życia spółkę.

Działalność przedsiębiorstwa i osiągane wyniki finansowe pozwalały na systematyczny rozwój, rozbudowę i modernizację floty. Na początku lat 90-tych w wyniku zmian w strukturze handlowej udział ładunków będących przedmiotem wymiany handlowej między Chinami a krajami Europy Wschodniej w przewozach Towarzystwa spadł z około 90% do blisko 30%.

Nowo powstałe warunki zmusiły Chipolbrok do szybkiej restrukturyzacji. Towarzystwo, jako firma o długoletniej tradycji, posiadająca zaufanie klientów, postawiła sobie za cel dostosowanie działalności do nowych kryteriów. Po roku 1990 Towarzystwo przeprowadziło restrukturyzację w działalności komercyjno-żeglugowej, która przystosowała firmę do nowych warunków ekonomicznych na rynku żeglugowym oraz pozwoliła znacząco obniżyć koszty.

Ważnym elementem restrukturyzacji była zmiana koncepcji działania, tzn. włączenie Towarzystwa w obsługę transportową handlu Chin z krajami Europy Zachodniej oraz krajami śródziemnomorskimi. Chipolbrok, mimo iż jest firmą państwową funkcjonuje stricte komercyjnie, tzn. pozyskuje ładunki na konkurencyjnym rynku poprzez własną akwizycję oraz sieć agentów i brokerów. Taką działalność wymuszają kraje Europy Zachodniej, Dalekiego Wschodu oraz Stany Zjednoczone, z którymi firma współpracuje, a także konkurencja z firmami prywatnymi i państwowymi.

Obecnie flota Towarzystwa składa się z 14 nowoczesnych, uniwersalnych, trójpokładowych statków wielozadaniowych przystosowanych do przewozu ładunków typu „project” oraz wszelkiego rodzaju ponadgabarytów oraz 5 statków w długo terminowym charterze. Od 2021 roku flota firmy poszerzy się o następne 4 statki, poszerzy każdy o nośności 62 000 DWT.

Aktualnie Towarzystwo należy do grona liderów na rynku żeglugowym w zakresie regularnych przewozów ładunków drobnicy konwencjonalnej, sztuk ciężkich i ponadgabarytowych na trasach:

 • Europa – Daleki Wschód
 • Europa – Środkowy Wschód – Indie – Daleki Wschód
 • Daleki Wschód – Zatoka Meksykańska i Wschodnie Wybrzeże USA, kierunek wschodni
 • Daleki Wschód – Morze Śródziemne – Europa, kierunek zachodni
 • Zatoka Meksykańska i Wschodnie Wybrzeże USA – Europa, kierunek wschodni
 • Zatoka Meksykańska – Daleki Wschód, kierunek zachodni
Partner Oficjalny

Pazim Sp. z o.o.

Pazim_logo_k

Pazim Sp. z o.o. to spółka powstała w 1992 r., wchodząca w skład grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej. Działalność firmy skupiona jest na administracji biurowca Pazim wraz z wynajmem powierzchni biurowej w całym kompleksie przy placu Rodła w Szczecinie oraz przy ulicy Fińskiej w Świnoujściu.

Nasze portfolio jest jednak znacznie bogatsze!
Świadczymy usługi hotelarskie, gastronomiczne, zdrowotne, fitness, wellness & spa, a nawet pralnicze. Reprezentujemy marki: hotel Radisson Blu, Baltica Wellness & Spa, Café 22, Restauracja Renaissance, Europa Restaurant & Café, Copernicus Club, Cukiernia Muffinek, Fitness World oraz Pralnia Centrum.

W kompleksie Pazim oferujemy wynajem biur o różnym metrażu. Najmniejsze lokale mają powierzchnię od 20 do 60 m2, ale posiadamy również pomieszczenia, które mają nawet ponad 500 m2. Istnieje możliwość łączenia oraz adaptacji wynajmowanych biur stosownie do potrzeb. Dzięki temu, można stworzyć zarówno układ pod gabinet, jak i powierzchnie typu open space. W biurowcu wszystkie lokale są klimatyzowane, a w każdym z nich znajduje się zautomatyzowany system przeciwpożarowy. Pomieszczenia wyposażone są w łącza telefoniczne oraz szybką sieć internetową. Zapewniamy ochronę 24 godziny na dobę – 7 dni w tygodniu. Posiadamy system kontroli dostępu, dzięki któremu rejestrowane są wejścia i wyjścia pracowników. Dzięki całodobowej recepcji, która znajduje się na parterze, jest możliwość zostawienia kluczy, a także dostępu do pomieszczeń o każdej porze.

www.pazim.pl

Partner Oficjalny

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Polska Żegluga Bałtycka S.A. to polski armator promowy, którego jednostki pływają pod kultową marką Polferries od 1976 roku. Flotę stanowi 5 promów, łączących codziennie Polskę ze Skandynawią. Pływają na dwóch trasach: Gdańsk-Nynäshamn oraz Świnoujście-Ystad.

Co roku promami Polferries podróżują setki tysięcy pasażerów, a dolne pokłady zapełniają się setkami tysięcy pojazdów. Linie ładunkowe jednostek umożliwiają przewóz aut ciężarowych, osobowych oraz jednośladów.

Polferries każdego roku przygotowuje swoim klientom wiele rejsów tematycznych i wycieczek w kierunkach skandynawskich. Potencjał promów pozwala również na zaplanowanie firmowych wydarzeń. Duże przestrzenie sprzyjają organizacji konferencji, szkoleń, spotkań i integracji pracowników. Oferta jest skierowana do firm, instytucji, grup zorganizowanych oraz klientów indywidualnych. Armator zapewnia niezapomniane chwile w urokliwych okolicznościach, dbając o najwyższy standard obsługi pasażerów.

Pełna oferta dostępna jest na stronie www.polferries.pl

Partner Oficjalny

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Port-Gdynia_logo_poziom.png

Port Gdynia to dynamicznie rozwijający się polski port, o dogodnym położeniu w obszarze Zatoki Gdańskiej. Zwany polskim oknem na świat od początku swojego istnienia był synonimem nowoczesności. To tutaj powstał, w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, pierwszy polski terminal kontenerowy. Obecnie Gdynia jest kluczowym portem bazowej sieci transportowej TEN-T oraz ważnym węzłem korytarza,Baltyk-Adriatyk. Jako partner o silnej marce, znany z wysokiej jakości świadczonych usług, port gdyński stoi dziś przed kolejnymi wyzwaniami wynikającymi ze zmieniających się uwarunkowań technologicznych i rynkowych. Wprowadzana do żeglugi nowa generacja statków oceanicznych determinuje nasze działania celem dostosowywania infrastruktury portu do ich parametrów.

Port Gdynia to port uniwersalny i jeden z wiodących portów południowego Bałtyku. Port specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro. Istotnym segmentem działalności jest również obsługa ładunków masowych w oparciu o specjalistyczne terminale. Port Gdynia to uznana marka w systemach transportowo-logistycznych na całym świecie. O znaczeniu gdyńskiego portu decyduje w dużym stopniu jego usytuowanie geograficzne. Port Gdynia to węzeł sieci bazowej TEN-T i punkt wejścia Korytarza Bałtyk Adriatyk, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona. Z nowoczesnej infrastruktury portowej i terminali gdyńskiego portu korzystają najwięksi światowi i europejscy operatorzy żeglugowi, w tym m.in. MSC, Hapag-Lloyd, Unifeeder, Containerships, CMA-CGM, X-Press Feeders, Yang Ming, OOCL, Transfennica, Finnlines-Grimaldi, Stena Line. Port Gdynia, poprzez rozbudowaną sieć regularnych połączeń kontenerowych, ro-ro i promowych, łączy szlaki morskie z krajową i europejską siecią kolejową i drogową. Wśród obsługiwanych aktualnie regularnych połączeń żeglugowych dominują zawinięcia feederowe prawie wszystkich światowych, znaczących armatorów kontenerowych. Istotnym elementem siatki połączeń kontenerowych gdyńskiego portu są również połączenia żeglugi bliskiego zasięgu określane jako short sea shipping (SSS). Strategia rozwoju portu zakłada jego dalszy rozwój jako portu uniwersalnego. zdolnego do przyjmowania największych statków kontenerowych, masowych i pasażerskich zawijających na Bałtyk. Przełomowym krokiem dla otwarcia Portu Gdynia na statki oceaniczne jest przebudowa obrotnicy nr 2

Partner Oficjalny

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Totalizator Sportowy to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek. Działa nieprzerwanie od ponad 66 lat, zapewniając klientom dostęp do szerokiej oferty produktów gamingowych.

 

Spółka jest właścicielem marki LOTTO i dysponuje siecią sprzedaży naziemnej obejmującą niemal 20 000 punktów, jednocześnie udostępniając swoje gry i loterie również online. Prowadzi także jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce – Total Casino – oraz sieć salonów gier na automatach poza kasynami gry. Totalizator Sportowy jest spółką technologiczną, która nieustannie się rozwija i poszukuje nowatorskich rozwiązań. Jej działania mają na celu wyprzedzanie potrzeb rynku przy wykorzystaniu innowacji i najlepszych praktyk biznesowych.

 

Totalizator Sportowy niezmiennie pozostaje jednym z filarów finansowania polskiego sportu i kultury. Od 1994 roku tylko z tytułu dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych firma przekazała ponad 17,7 mld zł na sport i kulturę. Ponadto spółka prowadzi szeroko zakrojony mecenat finansowany ze środków własnych.

 

Odpowiedzialną sprzedaż produktów gamingowych oraz przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa potwierdza certyfikat Responsible Gaming przyznany przez międzynarodowe organizacje European Lotteries oraz World Lottery Association.

Partner Oficjalny

Stocznia Szczecińska „Wulkan”
Sp. z o.o.

Logo-D-scaled.jpg

Stocznia Szczecińska „Wulkan” jest wiodącym wykonawcą produkcji i usług stoczniowych. Skupia i wzmacnia potencjał gospodarczy miasta i regionu.

Zakres działalności

Jako spółka naszą działalność rozpoczęliśmy w 2014 roku. Zatrudniamy kluczową kadrę, która w branży stoczniowej oraz offshore działa od lat.

W zakresie organizacji nieustannie doskonalimy procesy w obszarze zarządzania projektowego a w ramach prowadzonej produkcji współpracujemy z podwykonawcami przy budowie gotowych jednostek pływających oraz stalowych konstrukcji wielkogabarytowych w segmencie energetyki morskiej.

Stocznia Szczecińska ”Wulkan” współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami zatrudniającymi łącznie około 1800 pracowników, które korzystają z infrastruktury technologicznej Stoczni. Są to przede wszystkim firmy z sektora stoczniowego związane z przemysłem okrętowym i offshore. Infrastruktura Stoczni daje możliwość  realizacji pełnego procesu technologicznego budowy jednostek pływających oraz innych konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dla sektora offshore. Dzięki partnerskiej i wydajnej ekonomicznie formule działania możliwe jest realizowanie najpoważniejszych projektów w tych obszarach produkcji. Jesteśmy w stanie przetworzyć do kilkudziesięciu tysięcy ton stali rocznie.

Prawidłowa realizacja procesu produkcyjnego w Stoczni Szczecińskiej ,,Wulkan” zagwarantowana jest poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP bazującego na normach: ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, EN 1090-+A1:2012,EN ISO 3834-1:2007 oraz AQAP 2110:2016.

Infrastruktura

Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” jest spółką, której infrastruktura techniczna umożliwia realizację produkcji w systemie potokowo-gniazdowego łańcucha technologicznego, dedykowanego do produkcji okrętowej i offsho’owej.
W ramach posiadanych ciągów technologicznych wykonujemy prace zapewniając najwyższą jakość w zakresie:
- konserwacji i obróbki wstępnej materiałów hutniczych,
- prefabrykacji wszelkich wielkogabarytowych konstrukcji stalowych,  sekcji i bloków statków,
- czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych,
- wodowania jednostek – posiadamy ośrodki pochylniowe (trzy pochylnie i udźwigowione place przy pochylniach),


Dysponujemy środkami transportu poziomego o nośności do 414 ton i odpowiednim
transportem pionowym, halami prefabrykacyjnymi i wyposażenia oraz nabrzeżami o łącznej
długości 610 m.

Partner Oficjalny

Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o.

Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. należy do światowej sieci oddziałów firmy Kongsberg. Specjalizujemy się w usługach oraz sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki i automatyki morskiej oraz technologii informacyjnych, w obsłudze serwisowej urządzeń elektroniki okrętowej. Lokalnie projektujemy zintegrowane systemy automatyki, a także jesteśmy specjalistami w dziedzinie technologii informatycznych. Produkujemy i dostarczamy systemy dynamicznego pozycjonowania, nawigacji, detekcji, łączności i automatyki dla jednostek pływających i instalacji typu offshore. Nasz cel to doskonałość w obsłudze klientów, którym dostarczamy usługi na najwyższym poziomie i o nieskazitelnej jakości.

Siłą naszej firmy są ludzie.

Sukces każdej firmy w dużej mierze zależy od kompetencji jej pracowników. Dążymy do pozyskania, utrzymania i rozwoju ludzi, którzy oprócz znakomitych umiejętności zawodowych, posiadają bardzo wysoki poziom kompetencji społecznych.

Cenimy indywidualność i różnorodność naszych pracowników, pozostawiając im przestrzeń i swobodę do działania poprzez tworzenia relacji, które charakteryzuje tolerancja, wzajemny szacunek i respekt.

Stawiamy jasne cele i zadania budując firmę w oparciu o zaangażowanie, profesjonalizm i konkurencyjność. Konsekwentnie dbamy o rozwój umiejętności wszystkich naszych pracowników.

Zatrudniamy inżynierów, specjalistów, programistów, entuzjastów, ludzi z pasją, otwartych na nowe pomysły, gotowych tworzyć nowe technologie, zaangażowanych w realizację wielu projektów, którzy chcą poszerzać wiedzę, by w pełni rozwijać swój potencjał.

Partner Oficjalny

EY Polska

EY_Logo_Beam_Tag_Horizontal_RGB_EN
Partner

GAZ- SYSTEM S.A.

Gaz-system.png

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM realizuje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię, rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej oraz trzech tłoczni gazu.

Trwa także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą i Słowacją oraz projektowanie gazociągów lądowych, które połączą planowany terminal pływający FSRU w Zatoce Gdańskiej z krajowym systemem przesyłowym. Prowadzona jest również rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, w wyniku której o ponad połowę zwiększą się zdolności regazyfikacyjne tego obiektu.

Partner

Centrum Logistyczne Gryf
Sp. z o.o.

Logo_CLG nowe (002)

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. w Szczecinie świadczy usługi związane z przeładunkiem i składowaniem mrożonych produktów pochodzenia morskiego, oferuje usługi portowe, logistyczno – spedycyjne, agencji celnej oraz prowadzi wynajem placów składowych i pomieszczeń biurowych.

Spółka oferuje najnowocześniejsze w regionie chłodnie składowe o pojemności 13 000 ton, usytuowane w porcie Szczecin przy nabrzeżu Bułgarskim. Lokalizacja chłodni pozwala na obsługę statków o dopuszczalnym zanurzeniu do 8,8 m, jak również ładunków dostarczanych samochodami oraz kontenerami.

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. oferuje optymalne organizowanie prac przeładunkowych, świadczy usługi spedycji portowej, pośrednictwa w transporcie oraz usługi celnej dla powierzonego przez Klientów towaru.

Do świadczenia usług Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. wykorzystuje rozwiązania najnowszej generacji z branży magazynowej, nowoczesny sprzęt transportu bliskiego oraz dźwigi portowe. Towar składowany jest na nowoczesnych regałach jezdnych wysokiego składowania, a świadczone usługi
logistyczno-spedycyjne oraz agencji celnej opierają się na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych.

Mając na celu zapewnienie wysokich standardów świadczonych usług, Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. wdrożyło i uzyskało certyfikację systemów zarządzania jakością takich jak: IFS Logistics, ASC oraz MSC. Posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP wraz z dobrymi praktykami GMP oraz GHP. Dodatkowo wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem informacji
zgodnie z normą ISO27001 i uzyskano status upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

Dogodny dojazd do centrum Szczecina, bliskość zachodniej granicy, bezpośrednie połączenia drogą morską oraz lądową, nowoczesna technologia oraz wieloletnie doświadczenie w branży usługi portowej, a także wykwalifikowana kadra pracownicza sprawiają, że Kontrahenci współpracujący z nami bez obaw powierzają nam swój towar.

Partner

Euroafrica Services Limited Odział w Polsce

Euroafrica powstała 1 września 1991 roku w Szczecinie .

Po kilku etapach restrukturyzacji oraz po procesie połączenia transgranicznego w 2010 roku obecnie Euroafrica należy do Grupy Kapitałowej Hass Holding Limited.

Od 30 lat podstawową działalnością Euroafrica jest świadczenie usług morskich przewozów ładunków. Euroafrica oferuje regularne połączenia żeglugowe z  Wielką Brytanią, Szwecją oraz   Afryką :

 • Linia Promowa  Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg dysponuje trzema promami (‘ Copernicus’, ‘Galileusz’, i ‘Jan Śniadecki’) zarządzanymi przez spółkę Unity Line (www.unityline.pl),  przewożąc ciężarówki, wagony kolejowe i oferując przewozy pasażerskie
 • Linia Zachodniej Afryki – konwencjonalny serwis obsługiwany przez cztery statki wielozadaniowe   z portów polskich bałtyckich i zachodnioeuropejskich do portów w zasięgu Senegal- Zatoka Gwinejska. Serwis oferuje zawinięcia do portów Afryki Wschodniej przy odpowiedniej podaży ładunku. Przewozy drobnicy, ładunków masowych , sztuk ciężkich (do 140 ton) i ponadgabarytowych
 • Linia angielska  na trasie Gdynia – Teesport, cotygodniowy serwis kontenerowy,  dowozy kontenerów w systemie dom-dom
Partner

Fosfan S.A.

logo_Fosfan_CMYK.png

Zakres działania:

 • PROFESJONALNE USŁUGI PORTOWE: przeładunki towarów sypkich (nawozy, kruszywa, surowce mineralne) oraz chemikaliów płynnych we wszystkich podstawowych relacjach.
 • LABORATORIUM analityczne świadczące usługi w zakresie analizy nawozów stałych i płynnych oraz innych materiałów.
 • MAGAZYNOWANIE towarów sypkich i płynnych.
 • PRODUKCJA I KONFEKCJONOWANIE wieloskładnikowych nawozów mineralnych z surowców własnych i powierzonych.

POSIADAMY: pełne zaplecze techniczne do załadunku i wyładunku towarów sypkich i płynnych; NABRZEŻE FOSFATOWE (betonowe) – wyposażone m.in. w dźwig, system przenośników taśmowych, punkt rozładunku wagonów kolejowych, magazyny kryte, magazyny wysokiego składowania, wiaty magazynowe oraz place składowe.
NABRZEŻE DALBOWE – wyposażone w system rurociągów oraz pomp, połączone bezpośrednio z bazą zbiorników na chemikalia płynne; własną bocznice kolejową bezpośrednio skomunikowaną z dwoma nabrzeżami.

ŚWIADCZYMY USŁUGI DODATKOWE: cumowanie barek i statków, konfekcji, ważenia wagonów kolejowych oraz samochodów na legalizowanych wagach.

Kontakt

Adres: 71-820 Szczecin, ul. Nad Odrą 44/65

Tel.: +48 91 445-56-00

www.fosfan.pl • www.portnadodra.pl

NIP: 851-030-74-57

 

Dyrektor Portu Nad Odrą tel.: +48 91 44-55-646, mob. +48 694-454-882

Natalia SKUGARIEW n.skugariew@fosfan.pl

Partner

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

Partner

C.Hartwig Szczecin
Sp. z o.o.

C_HARTWIG_logo_color_1

C.Hartwig Szczecin Sp. z o.o. jest najstarszą i jedną z największych polskich firm spedycyjnych. Nieustannie podnosimy jakość świadczonych przez nas usług, m in. poprzez wykorzystanie ocen i opinii naszych klientów, dzięki czemu od lat cieszymy się mocną pozycją na rynku usług transportowo – spedycyjnych. 

Oferujemy pełen zakres usług spedycyjnych w tym:

 • organizację wszelkiego rodzaju transportu ładunków drobnicowych, masowych, niebezpiecznych oraz heavy lift i project cargo.
 • transport kontenerów
 • transport we wszystkich relacjach krajowych i zagranicznych
 • czarterowanie statków
 • ubezpieczenie cargo
 • doradztwo w zakresie transportu i spraw celnych
 • w ramach własnej Agencji Celnej organizowanie odpraw celnych we wszystkich dostępnych procedurach

Posiadamy własne Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne zlokalizowane na obrzeżach portu Szczecin, którego łączna powierzchnia magazynowa wynosi ca 30.000 m2, w tym 23.000 m3 to wyposażone w nowoczesny sprzęt magazyny kryte do składowania drobnicy. Dysponujemy magazynami krajowymi, magazynami czasowego składowania oraz składem celnym.

W każdym z magazynów oferujemy szeroki wachlarz usług dodatkowych jak:

 • konfekcjonowanie
 • foliowanie
 • bindowanie
 • przepakowywanie
 • konsolidacja
 • paletyzacja

C.Hartwig Szczecin działa w oparciu o system zarządzania jakością ISO 9001:2015. Posiadamy certyfikat AEO – uproszczenia celne, bezpieczeństwo i ochrona, umożliwiający nam korzystanie z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Firma jest laureatem wielu wyróżnień m.in. pracodawcy roku, lidera bezpiecznej pracy, gazeli biznesu i innych. W miarę możliwości finansowych firma wspiera liczne przedsięwzięcia społeczne i współpracuje z uczelniami wyższymi.

Kontakt

Biuro Główne: ul. Jana Kazimierza 3, 71-620 Szczecin, tel. 91 4806786

Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne : ul. Ul. Ul. Struga 61, 70-784 Szczecin tel. 91 4697400

Partner

Polski Rejestr Statków

logo-PRS.png

Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) to niezależna instytucja rzeczoznawcza o szerokim spektrum usług i światowym zasięgu działania. Pomagamy zapewniać bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska naturalnego.

Jesteśmy polskim towarzystwem klasyfikacyjnym i członkiem IACS, jednostką notyfikowaną do oceny wyrobów i personelu oraz akredytowaną jednostką certyfikującą systemy zarządzania. Posiadamy uznanie Komisji Europejskiej w odniesieniu do statków żeglugi morskiej i śródlądowej oraz upoważnienie 40 administracji morskich do działania w ich imieniu.

Nasze usługi:

 • nadzory klasyfikacyjne, konwencyjne, rzeczoznawcze i techniczne nad budową, przebudową oraz eksploatacją statków, jachtów i obiektów pływających, także okrętów wojennych oraz jednostek specjalnych,
 • nadzory techniczne nad produkcją materiałów przeznaczonych do budowy, remontów i wyposażenia statków,
 • uznawanie wyrobów i firm,
 • nadzory techniczne nad budową, remontami i eksploatacją różnego rodzaju obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym offshore,
 • certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania,
 • certyfikacja i egzaminowanie personelu spawającego,
 • badania i szkolenia

Prowadzimy także prace badawczo-naukowe służące rozwijaniu standardów bezpieczeństwa statków i prowadzeniu nadzoru nad ich wdrożeniem podczas budowy oraz utrzymaniem w czasie ich eksploatacji.

Partner

Morski Instytut Rybacki

mir_LOGO_instytut_KOLOR_POZYTYW_PL_bez_tla
Partner

Gmina Miasto Wolin

wolin
Partner Medialny

Polska Morska

Polska Morska

Polska Morska jest serwisem internetowym, działającym wielopłaszczyznowo w mediach społecznościowych. Pierwsze kroki stawialiśmy w sierpniu 2019 roku. Pomimo tego, że na rynku mediów funkcjonujemy dopiero od dwóch lat, znaleźliśmy się w grupie liderów branży. Dopełniamy wszelkich starań, aby utrzymywać najwyższe standardy naszej pracy, jakość i rzetelność biznesową. Dlatego nasz portal to nie tylko informacja, ale również ciekawe wywiady z ekspertami i autorytetami branży morskiej, nowoczesne materiały wideo i audio, artykuły o historii gospodarki morskiej. Naszą misją jest popularyzowanie i przekazywanie wiedzy z zakresu gospodarki morskiej.

Nazwa Polska Morska wywodząca się od aktu symbolicznych Zaślubin Polski z Morzem, które w 1920 w Pucku dały początek polskiej gospodarce i administracji morskiej – zobowiązuje nas do rzetelnego informowania czytelników o rozwoju gospodarki morskiej, kluczowych inwestycjach, wynikach i postępach, dzięki którym gospodarka morska każdego dnia przybiera na sile. Tworzymy kompendium wiedzy o działaniach resortów gospodarczych w zakresie legislacji, edukacji, strategii rozwoju poszczególnych obszarów i wszystkich innych działań wspierających branżę morską.

Wiemy, jak istotne znaczenie dla gospodarki ma branża morska i staramy się to pokazywać czytelnikom. Aż 10 procent dochodu Polski pochodzi z należnych podatków: VAT, akcyz oraz ceł zarządów morskich portów. W 2018 roku zarządy morskich portów w Polsce odprowadziły do budżetu państwa 40,6 mld zł z tytułu należnych podatków. To blisko 10 proc. łącznych wpływów z tego tytułu w polskim budżecie.

Zespół Polska Morska

Zespół Polska Morska

   Sukces tworzą ludzie, dzięki naszym pracownikom jesteśmy w stanie działać na wielu płaszczyznach, a także spełniać oczekiwania i wymagania naszych klientów. Nasz zespół to ludzie z wielką motywacją i zaangażowaniem, którzy od wielu lat zajmują się tematyką gospodarki morskiej. W redakcji znajdują się osoby z doświadczeniem dziennikarskim, ale także projektanci graficzni, realizatorzy, osoby ze znajomością i praktyką w marketingu, handlu i reklamie (m.in. przy organizacji międzynarodowych wydarzeń tj. Światowe Dni Morza, Międzynarodowy Kongres Morski).

   Dodatkowo współpracujemy z wieloma innymi podmiotami, które realizują dla nas zlecenia fotograficzne, wideo, a także specjalistyczne artykuły (m.in. współpracujemy z uczelniami wyższymi). Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla gospodarki morskiej. Dzięki wsparciu Ministerstwa w 2020 roku te możliwości znacznie się poszerzyły. Uczestniczymy w konferencjach, wydarzeniach i wszelkich eventach mających znaczenie dla branży morskiej.

Firmy współpracujące z nami

Firmy współpracujące z nami

   Zaufało nam wielu przedsiębiorców i podmiotów, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki morskiej. Współpracujemy m.in. z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Akademią Morską w Szczecinie, Klastrem Morskim Pomorza Zachodniego, Radiem Szczecin, Urzędem Morskim w Szczecinie, Telewizją Polską w Szczecinie, Terminalem Promowym Świnoujście, Centrum Logistycznym Gryf, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

   To potwierdza kreatywność zespołu, styl i różnorodność wykonywanych usług. Współpraca z podmiotami o różnym profilu (przedsiębiorstwa, uczelnie, media, władze publiczne) świadczy o tym, że jesteśmy w stanie spełnić wysokie wymagania, a oferta ma perspektywy wielokierunkowe.

Kooperacja z Klastrem Morskim Pomorza Zachodniego

Kooperacja z Klastrem Morskim Pomorza Zachodniego

   Klaster Morski Pomorza Zachodniego tworzą – we współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz organami władzy i administracji – prężne, nowoczesne firmy z regionu. Zrzesza ponad 70 - ciu Partnerów. W konsorcjum znajdują się największe podmioty gospodarki morskiej, a działania skoncentrowane są na integrację przedsiębiorstw, organizowanie wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, promocję i działalność w zakresie projektów naukowo – badawczych.

   Polska Morska, dzięki bliskiej współpracy z klastrem, ma dostęp do elastycznej współpracy horyzontalnej między trzema grupami podmiotów: przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i podmiotami oświatowymi, a także władzami publicznymi. Tworzone środowisko przez klaster ułatwia możliwości szybkich interakcji i kooperacji z podmiotami szczególnie związanymi z gospodarką morską, a to przekłada się na wymierne korzyści, w tym jedną z najbardziej cenionych w świecie przepełnionym informacją – sprawną komunikacją i wymianą wiedzy. Nasza współpraca również przełożyła się na realizowanie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), co w dobie pandemii miało szczególne znaczenie. Włączyliśmy się w inicjatywę „Wspieramy Szpitale”, której celem było skierowanie środków finansowych na bieżące potrzeby ochrony zdrowia.

Korzyści i podsumowanie

Korzyści i podsumowanie

   Współpraca z portalem Polska Morska, poza dotarciem do nowych grup klientów, daje wiele możliwości. Nie tylko pozwala wzmocnić pozytywny wizerunek przedsiębiorstw i innych podmiotów, ale jest również skutecznym narzędziem informacyjnym. Oferta szczególnie skierowana jest do branży morskiej, logistycznej, turystycznej, energetycznej i szeroko rozumianych przedsiębiorstw przemysłowych. Realizujemy opracowywanie i publikowanie materiałów promujących działania branży morskiej, w postaci artykułów, fotoreportaży, wywiadów, filmów, reklam.

   Nasz portal stanowi otwarte forum dyskusyjne o sprawach ważnych dla gospodarki Polski i Świata. Eksperci analizują dane historyczne, mówią o gospodarczych trendach, zagrożeniach dostarczając Czytelnikom obszernej wiedzy do własnych przemyśleń i wniosków. Naszym kluczowym celem jest wzmacnianie w Polakach poczucia morskości naszej Ojczyzny, i kreowania obrazu Polski Morskiej na całym świecie, wykorzystując najnowsze technologie informacyjne: przemawiamy słowem, dźwiękiem i obrazem.