Archiwum

2. Międzynarodowy Kongres Morski

liczby

0
SESJE PLENARNE
0
DNI OBRAD
0
BLOKI TEMATYCZNE
0
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PRELEGENTÓW
0
PUBLIKACJI W MEDIACH BRANŻOWYCH, REGIONALNYCH, OGÓLNOPOLSKICH I ZAGRANICZNYCH
1000
WYKŁADÓW I PRELEKCJI POŚWIĘCONYCH BRANŻOM I NAJWAŻNIEJSZYM ZAGADNIENIOM ZWIĄZANYM Z MORZEM, JEGO EKSPLORACJĄ I EKSPLOATACJĄ

GOŚCIE O 2. KONGRESIE

WICEPREMIER I MINISTER INFRASTRUKTURY

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA

„POLSKA GOSPODARKA MORSKA PRZETRWAŁA I ROZWIJA SIĘ. SZCZEGÓLNIE OSTATNIE LATA TO BARDZO WIDOCZNY DOWÓD NA TO. SZANSE NA ROZWÓJ WYKORZYSTAŁY POLSKIE PORTY MORSKIE. IMPULSEM ICH ROZWOJU JEST STALE ROSNĄCA KONKURENCYJNOŚĆ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM UNIJNYM, POZAUNIJNYM, A W SZCZEGÓLNOŚCI W REJONIE MORZA BAŁTYCKIEGO.”

WICEMINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

DOROTA PYĆ

„W POLSCE TWORZY SIĘ PRZESTRZEŃ DO DYSKUSJI O GOSPODARCE MORSKIEJ. O KLUCZOWYCH WYZWANIACH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM, NOWYCH ROZWIĄZANIACH PRAWNYCH I EKONOMICZNYCH I EFEKTYWNYM ZARZĄDZANIU DYSKUTUJE SIĘ PODCZAS WSPÓLNYCH SPOTKAŃ. DOBRYMI PRZYKŁADAMI SĄ TU: ORGANIZOWANY JUŻ PO RAZ DRUGI, W SZCZECINIE, KONGRES MORSKI SKUPIAJĄCY MORSKIE GREMIUM Z PIERWIASTKIEM MIĘDZYNARODOWYM.”

DYREKTOR NACZELNY POLSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ

PAWEŁ SZYNKARUK

„KAŻDA Z GAŁĘZI GOSPODARKI MORSKIEJ MA JAKIEŚ PROBLEMY, Z KTÓRYMI PRÓBUJE SIĘ UPORAĆ, ALE TEŻ SUKCESY, KTÓRYMI CHCE SIĘ POCHWALIĆ. KONGRES MORSKI TO ZNAKOMITE MIEJSCE DO REALIZACJI TAKICH CELÓW.”

PREZES PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

DARIUSZ WIĘCASZEK

„SZCZECIN JEST SZCZEGÓLNIE PREDESTYNOWANY DO KREŚLENIA KIERUNKÓW ROZWOJU GOSPODARKI MORSKIEJ NASZEGO KRAJU. TA GAŁĄŹ GOSPODARKI ODPOWIADA ZA 12% EKSPORTU NASZEGO REGIONU. ZATRUDNIA ONA 25 TYSIĘCY LUDZI. 27% KRAJOWEJ ENERGII ODNAWIALNEJ POCHODZI Z POMORZA ZACHODNIEGO. WIĘKSZOŚĆ CZESKIEGO, SŁOWACKIEGO I AUSTRIACKIEGO IMPORTU IDZIE PRZEZ PORTY W ŚWINOUJŚCIU I SZCZECINIE.”

Media