Program

9. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

Miejsce:

Opera na Zamku Książąt Pomorskich

8:00 – 17:00

Rejestracja uczestników 

9:30 – 10:00

Uroczyste otwarcie 9. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

Wystąpienie otwierające Ministra Infrastruktury

10:00 – 12:00

 

I Debata plenarna:  

Przeciwdziałanie – Transformacja – Odporność: strategia dla branży morskiej w dobie kryzysu

Porty morskie zlokalizowane na skrzyżowaniu łańcuchów dostaw, będące węzłami transportowymi, energetycznymi i przemysłowymi, mogą być ważnymi motorami
zrównoważonego wzrostu i ożywienia. Aby odgrywały swoją rolę konieczna jest przygotowanie i odporność branży logistycznej na dynamiczne zmiany, w szczególności
niesione występowaniem kryzysów na poziomie lokalnym czy globalnym. Sytuacje ostatniego okresu, tj. pandemia oraz wojna na Ukrainie pokazały, że niezbędne jest,
aby branża morska była elastyczna i zdolna do adaptacji i transformacji w dobie kryzysów, które niosą nie tylko wyzwania, ale również szanse rozwoju.

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:30

 

II Debata plenarna:  

Rewizja sieci TEN-T gwarancją stabilności i ciągłości strategii transportowej Europy

Efektywnie funkcjonujący w ramach UE system transportowy ma przyczyniać się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego, stymulować wzrost
gospodarczy, a także podnosić konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE. Stabilność i ciągłość sieci, będącej instrumentem służącym
koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych, to główne wytyczne ostatniego przeglądu TEN-T. Czy i jak wypracowane
scenariusze rozwoju sieci wspierają znaczenie kluczowych projektów transgranicznych łączących państwa europejskie? Jak dostosować mapy sieci do obecnych
priorytetów infrastrukturalnych poszczególnych państw członkowskich?

14:30 – 15:30

Lunch

15:30 – 17:30

 

III Debata plenarna: 

Zielona transformacja w gospodarce morskiej – szanse i wyzwania

Zielona transformacja w gospodarce morskiej – szanse i wyzwania
Wyzwania związane z klimatem i ochroną środowiska mogą stać się nowymi możliwościami we wszystkich obszarach realizowanych w gospodarce morskiej. Cały
szereg możliwości i wyzwań dla biznesu morskiego stwarzany będzie poprzez nowe technologie, optymalizację procesów, a także zmiany postaw poszczególnych
podmiotów zaangażowanych w obrocie morskim. Wykreowanie nowego, zrównoważonego rynku usług portowych i transportowych jest wielkim wyzwaniem.
Uwzględniając prace nad unijnym pakietem propozycji klimatycznych już teraz należy rozważać sposób ich wprowadzenia z korzyścią dla gospodarki.

17:30 – 20:00

Przerwa

20:00 – 00:00

Wieczór artystyczny z bankietem

30 czerwca 2022

Miejsce

Radisson Blu

8:00 – 14:00

Rejestracja uczestników

Stała przerwa kawowa/woda przez cały dzień

 

BLOK I – PORTY i ŻEGLUGA                                                             

BLOK II –ROZWÓJ I INNOWACJE

BLOK III – NAUKA i EKOLOGIA

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 

 

Panel I

Panel I ROZWÓJ i INNOWACJE

Panel I

 PORTY

 

 

9:00 – 9:50

Północna Droga Morska szansą, czy zagrożeniem dla polskich portów?

 

Sztuczna inteligencja przyszłością transportu morskiego

Debata Rektorów – „Nauka dla Offshore”

 

9.00-10.30

Ernst & Young

WARSZTATY Wdrażanie UKSC i NIS2 w sektorze morskim

 

10.30-12.00

Ernst & Young

WARSZTATY Cyberbezpieczeństwo portów morskich i transportu morskiego

 

 

Godz. do ustalenia

Polski PCS Sp. z o.o.

SZKOLENIE PCS dla użytkowników

 

9.00-14.30

Akademia Morska w Szczecinie

STOISKO WYSTAWIENNICZE wraz z prezentacją Akademii Morskiej w Szczecinie

(dostępność przez cały program drugiego dnia Kongresu)

 

9:50 – 10:40

Administracja morska ważnym partnerem dla rozwoju portów

Aktualne wyzwania na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej

Debata Rektorów – „Nauka dla Offshore” – c.d.

 

10:40 – 11:30

Znaczenie modernizacji śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju portów morskich

Port Community System i co dalej? Pytania o kierunki rozwoju cyfryzacji polskich portów morskich

 

Morska Energetyka Wiatrowa szansą dla polskiej branży stoczniowej

 

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

 

Panel II

Panel II

Panel II

 

 ŻEGLUGA

 

 

12:00 – 12:50

Transport morski w obliczu wojny  – wpływ wojny na Ukrainie na przewóz suchych ładunków masowych

Przyszłość technologii wodorowej  – gotowość branży morskiej

 

Port w Esbjerg jako zielony port – case study

15.00 -21.00

PODSUMOWANIE 9. MKM – rejs statkiem Odra Queen na Wyspę W-28 na Zalewie Szczecińskim wraz z poczęstunkiem na pokładzie

12:50 – 13:40

Budowa promów typu ro-pax – cel, wyzwania, szanse

 

Morze i Kosmos – na styku horyzontów. Transfer wiedzy, innowacji i technologii

Zielona żegluga na forum Unii Europejskiej – szanse i wyzwania

13:40 – 14:30

Branża remontów statków – aktualny stan i wyzwania

 

Wykorzystanie danych przestrzennych dla rozwoju gospodarki morskiej

 

Kierunki rozwoju infrastruktury portowej w polskich portach w dobie paliw nisko- i zeroemisyjnych

14:30 – 15.00

Poczęstunek w formie lunchu (dla osób nie uczestniczących w rejsie)