Archiwum

1. Międzynarodowy Kongres Morski

liczby

0
BLOKI TEMATYCZNE OPRACOWANE W RAMACH PROGRAMU
0 m2
TERENU OBJĄŁ KONGRES
0
PRELEKCJI ZNALAZŁO SIĘ W PROGRAMIE
0
EKSPERTÓW Z BRANŻY MORSKIEJ
z 0
KRAJÓW PRZYJECHALI ZAGRANICZNI GOŚCIE
0
DNI OBRADOWAŁ KONGRES
1000
UNIKALNYCH UŻYTKOWNIKÓW ODWIEDZIŁO STRONĘ WWW.KONGRES-MORSKI.PL
0
MIAST POSIADAŁO SWOICH REPREZENTANTÓW NA KONGRESIE
0
DZIENNIKARZY OBSERWOWAŁO KONGRES
0
WNIOSKÓW I POSTULATÓW SFORMUŁOWALI UCZESTNICY KONGRESU

GOŚCIE O 1. KONGRESIE

PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BRONISŁAW KOMOROWSKI

„POLSKA GOSPODARKA MORSKA POTRZEBUJE WSPARCIA, ZARÓWNO JEŚLI CHODZI O KONCEPCJĘ ROZWOJU, JAK I ROZSTRZYGNIĘCIA PRAWNE I ADMINISTRACYJNE. OD POZYCJI POLSKI NA MORZACH ZALEŻY W DUŻYM STOPNIU TAKŻE NASZA POZYCJA MIĘDZYNARODOWA.”

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOJCIECH DROŻDŻ

„MAMY ZA SOBĄ WIELKI SUKCES, ZARÓWNO POD WZGLĘDEM BOGACTWA TEMATYCZNEGO JAK I LICZBY UCZESTNIKÓW.”

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

PIOTR KRZYSTEK

„W NASZYM KRAJU JEST WIELE SPOTKAŃ, ALE BRAKOWAŁO TAKIEJ WŁAŚNIE DYSKUSJI.”

PREZES EUROAFRICA SERVICES LIMITED

WOJCIECH DROŻDŻ

„DOBRZE SIĘ STAŁO, ŻE KONGRES ODBYŁ SIĘ W SZCZECINIE, CENTRUM SKUPIAJĄCYM NAJWIĘKSZE POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ARMATORSKIE I SILNYM OŚRODKU NAUKOWO-DYDAKTYCZNYM. JEDNOCZEŚNIE W MIEJSCU NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYM PRZEOBRAŻENIAMI ŚWIATOWEGO SHIPPINGU I KRYZYSEM OSTATNICH LAT, KTÓRE SZCZEGÓLNE PIĘTNO ODCISNĘŁY NA BRANŻY STOCZNIOWEJ I SILNIE OSŁABIŁY POZYCJĘ PORTU. TO WŁAŚNIE TUTAJ MOŻNA NAJLEPIEJ ZDIAGNOZOWAĆ SUKCESY I PORAŻKI POLSKIEJ GOSPODARKI MORSKIEJ.”

Media