Archiwum

5. Międzynarodowy Kongres Morski

liczby

0
BLOKI TEMATYCZNE
0
DEBATY PLENARNE
0
ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW
0
FIRMY I INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W KONGRESIE
0
RELACJI O KONGRESIE W MEDIACH
0
GOŚCI SPECJALNYCH Z POLSKI I ZAGRANICY
0
PRELEKCJI
0
REPREZENTANCI TYLU POLSKICH MIAST WZIĘLI UDZIAŁ W KONGRESIE
0
REPREZENTANCI TYLU KRAJÓW WZIĘLI UDZIAŁ W KONGRESIE
0
GODZIN DYSKUSJI

GOŚCIE O 5. KONGRESIE

REZES RADY MINISTRÓW W LATACH 2015 - 2017

BEATA SZYDŁO

Potrzeba determinacji, uczciwości i zrozumienia, że polskie stocznie i porty razem z całą żeglugą śródlądową mogą być jednym z kół zamachowych całej polskiej gospodarki, a zrozumieniu tego służy między innymi kongres.

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

MAREK GRÓBARCZYK

Na przestrzeni ostatnich lat, kolejna edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego stanowiła okazje do poruszania najważniejszych tematów związanych z szeroko pojęta gospodarką morską, jej potrzebami, stojącymi przed nią szansami ale też wyzwaniami i niebezpieczeństwami.

SEKRETARZ GENERALNA, FEDERACJA EUROPEJSKICH PRYWATNYCH OPERATORÓW PORTOWYCH I TERMINALI (FEPORT)

LAMIA KERDJOUDJ BELKAID

Kongres to wydarzenie międzynarodowe, które stanowi wyraz dobrego podejścia. Pozwala skupić wszystkich zainteresowanych w jednym miejscu i sprzyja nawiązaniu dialogu. Zdecydowanie jest to odpowiednie miejsce, gdzie warto być obecnym, ze względu na możliwość prowadzenia dialogu z różnymi podmiotami.

WICEMINISTER DS. BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO, MINISTERSTWO MORZA, TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY, CHORWACJA

KPT. SINIŠA ORLIĆ

Uczestniczymy w kongresie, ponieważ jest on dla nas ważnym wydarzeniem ze względu na nasze powiązania z polską. Reprezentowany jest tutaj korytarz Bałtyk Adriatyk, czyli powiązania pomiędzy portami morza bałtyckiego i Adriatyku. Korytarz ten ma swój początek w porcie Rijeka, a kończy się właśnie tu, w Polsce.

DYREKTOR DS. MIĘDZYNARODOWYCH I EKONOMICZNYCH, SEA EUROPE

DARIO BAZARGAN

Jest to ważne wydarzenie z kilku powodów, ale przede wszystkich ze względu na znaczenie polski jako ośrodka morskiego. Reprezentuję sektor produkcji statków i wyposażenia, a polska jest ważnym krajem, jeśli chodzi o remonty i modernizację jednostek, a także wytwarzanie urządzeń i budowę statków. Dla nas obecność tu jest bardzo ważna, ponieważ pozwala na omówienie wspólnych wyzwań, rozwiązań i pomysłów, wspierających innowacyjny, zrównoważony i przyszłościowy system transportu w Europie.

Media

Stocznie, porty i żegluga śródlądowa kołem zamachowym polskiej gospodarki. Trwa 5. Międzynarodowy Kongres Morski

Szczecin: Podpisano polsko-indonezyjską umowę o współpracy w dziedzinie spraw morskich

Premier Beata Szydło przyjeżdża do Szczecina. Będzie przemawiać w filharmonii

Drugi dzień morskiego kongresu. Będzie o budowie okrętów