Partnerzy

10. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

Współorganizator / Patronat Honorowy i Merytoryczny

Ministerstwo Infrastruktury

Zadaniem Ministerstwa Infrastruktury jest wyznaczanie kierunków działania oraz tworzenie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających funkcjonowanie i rozwój działów administracji rządowej: transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska i wodna.  

Taka struktura resortu umożliwia nam integralne podejście do systemu transportowego Polski. W ostatnich latach duży nacisk położyliśmy na poprawę dostępu do naszych portów morskich, remont i budowę nowych nabrzeży oraz pogłębianie torów wodnych. To bardzo ważne, ponieważ Polska branża morska przetrwała najgorsze chwile związane z pandemią w dobrym stanie. Porty morskie utrzymały przeładunki, a stocznie i podmioty pracujące na ich rzecz, mimo wyzwań związanych z zawirowaniami rynku, utrzymały zdolności produkcyjne.

Potwierdzeniem szczególnej roli, jaką zajmuje gospodarka morska w pracach rządu, są aktualne trwające i planowane do realizacji działania inwestycyjne: przekop Mierzei Wiślanej i budowa Kanału Żeglugowego, budowa Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni czy projekt Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Takie inwestycje wzmacniają pozycję polskiej gospodarki.

 

Współorganizator

Zarząd Morskich portów szczecin i Świnoujście SA.

Porty Szczecin-Świnoujście, to uniwersalny i jeden z największych kompleksów portowych na Bałtyku. Oba porty jako jedyne w kraju posiadają dostęp do wszystkich proekologicznych gałęzi transportu – morskiego, śródlądowego E-30 i kolejowego CE-59, E-59.  Dzięki autostradom A11 i A20 porty skomunikowane są z europejskim systemem dróg, a poprzez drogę S3 (E-65) z południem Polski, Czechami i Słowacją i południem Europy. Port Świnoujście to terminal promowy – lider połączeń promowych ze Skandynawią, terminal do obsługi głównie suchych ładunków masowych oraz terminal LNG. Port Szczecin obsługuje ładunki drobnicowe i  wielkogabarytowe oraz masowe – suche i płynne. Łączne roczne obroty w obu portach przekraczają 33 mln ton.

Partner strategiczny

PKO Bank Polski

PKO-BANK-POLSKI-CMYK-31mm

PKO Bank Polski jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz liderem rodzimego rynku pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, oszczędności, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Jest silnym i nowoczesnym bankiem, dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów.

To niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego pełniący ważną rolę w krajowej gospodarce. Bank od lat wspiera rozwój Polski i Polaków, towarzyszy im w codziennym życiu i rozumie ich potrzeby. Nieustannie szuka rozwiązań, które pomagają wykorzystać potencjał naszego kraju. Wspiera krajowe firmy oraz samorządy, jest też najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych, uczestniczy w finansowaniu zarówno bieżących potrzeb jak i strategicznych inwestycji w nowe technologie, modernizowanie linii technologicznych i energooszczędne przedsięwzięcia, co ma wpływ na wzrost gospodarczy kraju i jakość życia społecznego. Oferuje szeroki dostęp do funduszy oraz usługi doradców skoncentrowanych na doborze optymalnej formy finansowania i warunków spłaty. Tylko w pierwszym kwartale 2022 roku finansowanie udzielone klientom przez PKO Bank Polski wyniosło blisko 250 mld zł.

Bank posiada w swojej ofercie także instrumenty wspierające ekspansję zagraniczną, takie jak akredytywy oraz gwarancje i inkasa, które zabezpieczają transakcje biznesowe. Elementem wsparcia jest również uruchomienie zagranicznych oddziałów korporacyjnych – w Czechach, Niemczech, Słowacji, a wkrótce także w Rumunii. Ofertę PKO Banku Polskiego uzupełniają spółki z Grupy Kapitałowej świadczące usługi m.in. w zakresie leasingu i faktoringu.

Partner główny

Polska Żegluga Morska

Polska Żegluga Morska to jedna z największych firm zarządzających statkami w Europie. 

Firma działa na rynku globalnym od 1951 roku, świadcząc usługi na najwyższym poziomie. Podstawową działalnością naszej firmy jest przewóz ładunków masowych w żegludze nieregularnej. Naszym celem jest sprawny i bezpieczny transport towarów, czego gwarancją są zarówno nowoczesne statki, jak i obsadzanie ich wyszkolonymi załogami.

Bezpieczeństwo ładunku, bezpieczeństwo statku i załogi, ochrona środowiska – działamy zgodnie z najwyższymi standardami, konsekwentnie dbając o jakoś usług i szukając sposobów na optymalizację podróży.

Partner Główny

WFOŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie spełnia swą misję uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym, a także ponadregionalnym. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gwarantuje stabilność finansową w realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska, które są kapitałochłonne i wieloletnie. Model funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z osobowością prawną sprawdził się jako efektywny, dyscyplinujący inwestorów składnik polskiego systemu finansowania ochrony środowiska.

Partner główny

TUIR WARTA SA

WARTA jest niekwestionowanym liderem na rynku ubezpieczeń morskich  w Polsce. Tą wyjątkową  pozycję, którą wypracowała przez lata swojej działalności, zawdzięcza wysokim kompetencjom naszych pracowników i znakomitej obsłudze, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i podczas likwidacji szkody.

Posiada swoje Przedstawicielstwa w kluczowych dla sektora morskiego miejscach czyli w Szczecinie i Gdyni. Pracują w nich doświadczeni eksperci, którzy od lat zajmują się obsługą klientów branży morskiej. Firma jest też członkiem Międzynarodowej Unii Ubezpieczycieli Morskich (IUMI).

Warta jest obecna we wszystkich segmentach gospodarki morskiej (m.in. stocznie, żegluga, branża offshore) oferując ochronę wszystkich rodzajów jednostek pływających. Może przygotować kompleksową ofertę dla każdego zainteresowanego podmiotu, obejmującą wszelkie aspekty odpowiedzialności cywilnej, posiadane mienie oraz życie i zdrowie załogi i pasażerów.

Równocześnie, Warta jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Bardzo bogata oferta ubezpieczeń, w tym m.in. komunikacyjnych, majątkowych i osobowych, obejmująca ponad 120 produktów ubezpieczeniowych, zapewnia szeroką ochronę zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. W jej ofercie znajdują się również ubezpieczenia na życie: tradycyjne polisy ochronne, jak i nowoczesne ubezpieczenia inwestycyjne.

 Rating Warty, przyznany przez Standard & Poor’s jest obecnie na poziomie A+ z perspektywą stabilną. Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z tak wysoką oceną.

Partner główny

UnityLine Limited Sp. z o.o.

Unity Line to jeden z największych bałtyckich armatorów, którego promy łączą Polskę ze Szwecją. Wchodzi w skład grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej i zarządza czterema własnymi promami (Polonia, Skania, Wolin, Gryf) oraz trzema należącymi do Euroafrica Shipping Lines (Galileusz, Copernicus, Jan Śniadecki). Struktura floty umożliwia przewozy pasażerskie i obsługę rynku cargo. Kursy odbywają się na dwóch liniach: Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg. Firma cieszy się zaufaniem spedytorów, odpowiada za większość przewozów ładunków oraz samochodów ciężarowych na Bałtyku.  

Morze możliwości

Oferta Unity Line dopasowana jest do każdego pasażera – zmotoryzowanego bądź  indywidualnego oraz podróżującego w grupie. Armator dba nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Unity Line, to również kompleksowo zorganizowane wyjazdy. Podczas wycieczek można przemierzyć szwedzkie wybrzeże, poznać symbole Skandynawii czy odwiedzić królewskie posiadłości Danii. Podróżni, którzy wolą odkryć Północ na własną rękę, mogą przewieźć na drugą stronę Bałtyku rower, motocykl lub kamper i doświadczać skandynawskich atrakcji aktywnie i w swoim tempie. Atutem przewoźnika jest reagowanie na potrzeby klienta. Stąd oferty „szyte na miarę”: wyjazdy integracyjne dla firm, wycieczki edukacyjne dla szkół, rejsy panieńskie i kawalerskie, a nawet organizacja wesel czy studniówek na promie.

KONTAKT:

https://www.unityline.pl/o-unity-line/kontakt

SOCIAL MEDIA:

https://www.facebook.com/pl.unityline

https://www.youtube.com/user/UnityLineSzczecin

https://www.instagram.com/unity_line.pl/

https://twitter.com/UnityLine   

Partner główny

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Partner główny

Orlen Neptun

ORLEN Neptun – spółka odpowiedzialna za rozwój projektów offshore wind w Grupie ORLEN. Koncern zgodnie z realizowaną strategią planuje do 2030 roku osiągnąć 9 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. Dzięki zabezpieczeniu 5 nowych lokalizacji dla morskich farm wiatrowych potencjał wytwórczy Grupy ORLEN może wkrótce wzrosnąć o ok. 5,2 GW. ORLEN Neptun jest ponadto odpowiedzialny za budowę pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych. Terminal powstaje w Świnoujściu, a działalność operacyjną rozpocznie na przełomie 2024 i 2025 roku.

Partner główny

PGW Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 2018 roku jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Misją Gospodarstwa jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Aby racjonalnie gospodarować wodami stawiamy na ekspertów, którzy potrafią dostrzec złożoność problematyki wszystkich tych obszarów i umiejętnie oceniać ryzyko w trakcie podejmowanych działań. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne i wydają decyzje administracyjne. Pełnią też funkcję organu regulacyjnego dla ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Więcej na: www.wody.gov.pl. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa w zakresie informacji cyfrowej o gospodarce wodnej, Wody Polskie udostępniają bezpłatnie dane przestrzenne i mapowe na Hydroportalu ISOK: www.wody.isok.gov.pl.

Wody Polskie tworzą następujące jednostki organizacyjne: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, 50 Zarządów Zlewni i 330 Nadzorów Wodnych.

Partner gospodarczy

Bank Gospodarstwa Krajowego

Jesteśmy polskim bankiem rozwoju, jedyną taką instytucją w kraju. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Już w 2025 roku chcemy być liderem w tworzeniu i realizowaniu programów, które wzmacniają stabilną i konkurencyjną gospodarkę, wspieraną przez silny kapitał społeczny.

Odpowiadamy na główne wyzwania rozwojowe w najważniejszych obszarach gospodarki, współpracujemy z rynkiem i stabilizujemy go, a także dostosowujemy działania do pojawiających się potrzeb, trendów i wyzwań rynkowych poprzez filary strategii i programy BGK.

Inicjujemy i rozwijamy współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom cykliczności gospodarki. Wspieramy rozwój polskiego przemysłu i jego konkurencyjność, finansujemy największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększamy dostęp Polaków do mieszkań, wspieramy działalność polskich firm w kraju i za granicą. 

Podstawą naszej działalności jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego podejmujemy inicjatywy promujące przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów. Działamy zgodnie z wartościami: otwartością, zespołowością i odpowiedzialnością.

Mamy za sobą wspaniałą, blisko stuletnią historię, która jest inspiracją dla naszych obecnych działań. Od momentu powstania w 1924 roku, pracownicy banku byli uczestnikami wydarzeń ważnych dla gospodarczego rozwoju kraju. Finansowaliśmy strategiczne inwestycje, takie jak budowa portu i stoczni w Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po przełomie politycznym w 1989 roku i odzyskaniu przez Polskę suwerenności powróciliśmy decyzją władz do swojej pierwotnej roli – banku, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju Polski.

W Banku Gospodarstwa Krajowego zbieramy doświadczenia i analizujemy historyczne dokonania, by dzięki nim tym skuteczniej działać w przyszłości. Codziennie pracujemy na rzecz Polski i kolejnych pokoleń.

Partner gospodarczy

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk

Port Gdańsk jest najszybciej rozwijającym się portem w Europie, gdzie

rozpoczyna się i kończy wiele międzynarodowych korytarzy transportowych. Teren portu dzieli się na dwa obszary. Pierwszy z nich to port wewnętrzny, usytuowany wzdłuż Martwej Wisły oraz kanału portowego. Drugi to port zewnętrzny, zlokalizowany bezpośrednio na wodach Zatoki Gdańskiej.

 

Na terenie portu wewnętrznego znajdują się: terminal kontenerowy, terminal promowo-pasażerski i RO-RO, nabrzeża do przeładunku samochodów osobowych, owoców cytrusowych, siarki, nawozów. Port wewnętrzny przystosowany jest do przeładunku drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych (wyrobów hutniczych, sztuk ciężkich, ponadgabarytowych, zbóż, nawozów sztucznych, rudy czy węgla).

Port zewnętrzny tworzą 4 pirsy: paliwowy, węglowy, LPG i rudowy oraz terminal kontenerowy Baltic Hub  znajdujące się bezpośrednio na wodach Zatoki Gdańskiej. To tutaj, przeładowujemy surowce energetyczne takie jak paliwa płynne, węgiel oraz gaz płynny. Dynamiczny rozwój tej części portu (m.in. budowa terminala masowego, lokalizacja Terminala Naftowego PERN, rozbudowa terminala Baltic Hub) sprawia, że stale poszukujemy nowych kierunków przestrzennego rozwoju portu. W planach na najbliższe lata jest budowa Portu Centralnego. To projekt zalądowienia akwenu o powierzchni ok. 410 ha.

Partner gospodarczy

Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Naszymi priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

Zapewniamy skuteczną koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu z przedsiębiorcami, samorządami i klientami indywidualnymi.

Partner gospodarczy

Żegluga Polska S.A.

Żegluga Polska S.A. powstała 31 maja 1982 r. zgodnie z datą pierwszego wpisu do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Szczecinie w Dziale B pod numerem 1. W związku ze zmianą kapitału zakładowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym, z dniem 07 listopada 2001 r. Żegluga Polska S.A. zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy – KRS 0000059586 (obecnie jest to Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy KRS).

Zgodnie ze Statutem przedmiotem działalności Spółki jest:

 • transport morski i przybrzeżny towarów,
 • wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 • pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • działalność holdingów finansowych.

Akcjonariuszem spółki jest Polska Żegluga Morska P.P. w Szczecinie.

Siedziba Spółki znajduje się w Szczecinie, przy Pl. Rodła 8, 70 – 419 Szczecin.

Spółka nie posiada zakładów samodzielnych ekonomicznie.  

Partner Gospodarczy

ENEA S.A.

Grupa Kapitałowa ENEA to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta.

Do Grupy Kapitałowej ENEA należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Partner Gospodarczy

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

Port Gdynia jest nowoczesnym portem morskim na południowym Bałtyku. Port Gdynia to węzeł europejskiej sieci bazowej TEN-T i punkt wejścia Korytarza Bałtyk – Adriatyk, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona. Port Gdynia jest uznaną marką wewnątrzeuropejskiego centrum logistycznego. Z nowoczesnej infrastruktury i terminali gdyńskiego portu korzystają najwięksi światowi i europejscy operatorzy żeglugowi. Stałe wzrosty przeładunków i dobre prognozy są motywacją do kolejnych działań na rzecz rozwoju Portu.

Partner Oficjalny

EY

Celem działalności EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata – poprzez wspieranie klientów, pracowników i społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości – oraz budowanie zaufania na rynkach kapitałowych.

Wspomagane przez dane i technologię, zróżnicowane zespoły EY działające w ponad 150 krajach, zapewniają zaufanie dzięki usługom audytorskim oraz wspierają klientów w rozwoju, transformacji biznesowej i działalności operacyjnej.

Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat.

 EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 8 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

Działając na polskim rynku co roku EY doradza tysiącom firm, zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i największym firmom. Tworzy unikatowe analizy, dzieli się wiedzą, integruje środowisko przedsiębiorców oraz angażuje się społecznie. Działająca od ponad 20 lat Fundacja EY wspiera rozwój i edukację dzieci oraz młodzieży z rodzin zastępczych, zwiększając ich szanse na dobrą przyszłość, a także pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Każdego roku Fundacja EY realizuje około 20 projektów pomocowych, wspierając w ten sposób ponad 1300 rodzin zastępczych.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo. To jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców.

EY Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i pracodawcą równych szans. Realizuje wewnętrzny program „Poziom wyżej bez barier”, aktywnie wspierający osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. EY był w Polsce wielokrotnie wyróżniany tytułem „Pracodawca Roku®” w rankingu prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingach Great Place to Work oraz Idealny Pracodawca według Universum.

Partner Oficjalny

Chipolbrok

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. z siedzibą w Szanghaju powstało 15 czerwca 1951 roku na podstawie umowy między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. Towarzystwo zostało powołane głównie w celu ustanowienia połączenia drogą morską między portami chińskimi i polskimi. Działalność floty Towarzystwa pozwalała na regularne dostawy towarów do odbudowy i rozwoju, obciążonej w tym czasie embargiem, gospodarki ChRL.

Zgodnie ze statutem Centrala Towarzystwa powstała w Chinach – początkowo w Tianjinie, a od roku 1962 w Szanghaju, natomiast Oddział utworzono w Polsce w Gdyni. Towarzystwo posiada również własne biuro w Houston (USA), gdzie działa spółka zależna.

Działalność przedsiębiorstwa i osiągane wyniki finansowe pozwalały na systematyczny rozwój, rozbudowę i modernizację floty. Na początku lat 90-tych w wyniku zmian w strukturze handlowej udział ładunków będących przedmiotem wymiany handlowej między Chinami a krajami Europy Wschodniej w przewozach Towarzystwa spadł z około 90% do blisko 30%.

Nowo powstałe warunki zmusiły Chipolbrok do szybkiej restrukturyzacji. Towarzystwo, jako firma o długoletniej tradycji, posiadająca zaufanie klientów, postawiła sobie za cel dostosowanie działalności do nowych kryteriów. Po roku 1990 Towarzystwo przeprowadziło restrukturyzację w działalności komercyjno-żeglugowej, która przystosowała firmę do nowych warunków ekonomicznych na rynku żeglugowym oraz pozwoliła znacząco obniżyć koszty funkcjonowania.

Ważnym elementem restrukturyzacji była zmiana koncepcji działania, tzn. włączenie Towarzystwa w obsługę transportową handlu Chin z krajami Europy Zachodniej oraz krajami śródziemnomorskimi. Chipolbrok, mimo iż jest firmą państwową funkcjonuje stricte komercyjnie, tzn. pozyskuje ładunki na konkurencyjnym rynku poprzez własną akwizycję oraz sieć agentów i brokerów. Należy podkreślić, że sposób prowadzenia działalności przez Towarzystwo kształtują warunki zewnętrzne, w tym polityka krajów Europy Zachodniej, Dalekiego Wschodu oraz Stanów Zjednoczonych, z którymi firma współpracuje, a także silna globalna konkurencja z firmami prywatnymi i państwowymi.

Obecnie flota Towarzystwa składa się z 18 nowoczesnych, uniwersalnych, trójpokładowych statków wielozadaniowych przystosowanych do przewozu ładunków typu „Project” oraz wszelkiego rodzaju ładunków ponadgabarytowych. W 2022 roku flotę Towarzystwa zasiliły 4 nowoczesne statki, każdy o nośności 62 000 DWT, które w swojej klasie są najlepszymi jednostkami na świecie. Dodatkowo Chipolbrok działa aktywnie na rynku charterowym, dzięki czemu operuje kilkoma dodatkowymi statkami na zasadach charteru długoterminowego. Celem na najbliższe lata jest dalszy aktywny rozwój działalności na rynku przewozów ładunków typu „Project”, rozbudowa nowoczesnej floty Chipolbrok, w tym zwiększanie tonażu poprzez nowe budowy.

Aktualnie Towarzystwo należy do grona liderów na rynku żeglugowym w zakresie regularnych przewozów ładunków drobnicy konwencjonalnej, sztuk ciężkich i ponadgabarytowych na trasach:

 • Europa – Daleki Wschód;
 • Europa – Środkowy Wschód – Indie – Daleki Wschód;
 • Daleki Wschód – Zatoka Meksykańska i Wschodnie Wybrzeże USA, kierunek wschodni;
 • Daleki Wschód – Morze Śródziemne – Europa, kierunek zachodni;
 • Zatoka Meksykańska i Wschodnie Wybrzeże USA – Europa, kierunek wschodni;
 • Zatoka Meksykańska – Daleki Wschód, kierunek zachodni.

Poprzez rozwój działalności spółek zależnych i zwiększanie portfela aktywów Towarzystwo sukcesywnie rozszerza zakres działalności, w tym o nowe destylacje dla przewozu ładunków.

Partner Oficjalny

Polska Żegluga Bałtycka S.a.

Polska Żegluga Bałtycka S.A. to polski armator promowy, którego statki pływają pod kultową marką POLFERRIES od 1976 roku. Flota składa się z 5 promów łączących codziennie Polskę ze Skandynawią. Kursują one na dwóch trasach: Gdańsk-Nynäshamn oraz Świnoujście-Ystad.

Każdego roku Polferries podróżują setki tysięcy pasażerów, a dolne pokłady wypełniają setki tysięcy pojazdów. Linie ładunkowe jednostek umożliwiają transport samochodów ciężarowych, osobowych i dwukołowych.

Każdego roku Polferries przygotowuje dla swoich klientów wiele tematycznych rejsów i wycieczek w kierunkach skandynawskich. Potencjał promów pozwala również na planowanie imprez firmowych. Duże przestrzenie przystosowane są do organizacji konferencji, szkoleń, spotkań i integracji pracowników. Oferta skierowana jest do firm, instytucji, grup zorganizowanych oraz klientów indywidualnych. Armator zapewnia niezapomniane urokliwe chwile, dbając o najwyższy standard obsługi pasażerów.

Pełna oferta dostępna jest na stronie www.polferries.com 

Partner Oficjalny

Stocznia Szczecińska „Wulkan”

Stocznia Szczecińska „Wulkan” jest wiodącym wykonawcą produkcji i usług stoczniowych oraz partnerem w realizacji projektów offshore na Pomorzu Zachodnim.

Zakres działalności

Jako spółka naszą działalność rozpoczęliśmy w 2014 roku. Zatrudniamy kluczową kadrę, która w branży stoczniowej  oraz offshore działa od lat.

W zakresie organizacji nieustannie doskonalimy procesy w obszarze zarządzania projektowego a w ramach prowadzonej produkcji współpracujemy z podwykonawcami przy budowie gotowych jednostek pływających oraz stalowych konstrukcji wielkogabarytowych
w segmencie energetyki morskiej

Stocznia Szczecińska ”Wulkan” współpracuje  z kilkudziesięcioma podmiotami zatrudniającymi łącznie około 1800 pracowników, które korzystają z infrastruktury technologicznej Stoczni. Są to przede wszystkim firmy z sektora stoczniowego związane z przemysłem okrętowym i offshore. Infrastruktura Stoczni daje możliwość  realizacji pełnego procesu technologicznego budowy jednostek pływających oraz innych konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dla sektora offshore. Dzięki partnerskiej i wydajnej ekonomicznie formule działania możliwe jest realizowanie najpoważniejszych projektów w tych obszarach produkcji. Jesteśmy w stanie przetworzyć do kilkudziesięciu tysięcy ton stali rocznie.

Infrastruktura

Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” jest spółką, której infrastruktura techniczna umożliwia realizację produkcji w systemie potokowo-gniazdowego łańcucha technologicznego, dedykowanego do produkcji okrętowej i offsho’owej.

W ramach posiadanych ciągów technologicznych wykonujemy prace zapewniając najwyższą jakość w zakresie:

  konserwacji i obróbki wstępnej materiałów hutniczych,

 prefabrykacji wszelkich wielkogabarytowych konstrukcji stalowych,  sekcji i bloków statków,

  czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych,

  wodowania jednostek – posiadamy ośrodki pochylniowe (trzy pochylnie i udźwigowione place przy pochylniach),

Dysponujemy środkami transportu poziomego o nośności do 414 ton i odpowiednim transportem pionowym, halami prefabrykacyjnymi i wyposażenia oraz nabrzeżami o łącznej długości 610 m.

Korzystamy z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych maszyn i cały czas rozwijamy stosowane technologie. Nasze technologie spawalnicze zostały zatwierdzone przez towarzystwa klasyfikacyjne zrzeszone w I.A.C.S.

Tworzymy Firmę nowoczesną, innowacyjną  odpowiedzialną, partnerską. Te wartości stanowią fundament naszego ciągłego rozwoju.

Partner oficjalny

Pazim Sp. Z. o.o

Pazim Sp. z o.o. to spółka powstała w 1992 r., wchodząca w skład grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej. Działalność firmy skupiona jest na administracji biurowca Pazim wraz z wynajmem powierzchni biurowej w całym kompleksie przy placu Rodła w Szczecinie oraz przy ulicy Fińskiej w Świnoujściu.

Nasze portfolio jest jednak znacznie bogatsze!

Świadczymy usługi hotelarskie, gastronomiczne, zdrowotne, fitness, wellness & spa, a nawet pralnicze. Reprezentujemy marki: hotel Radisson Blu, Baltica Wellness & Spa, Café 22, Restauracja Renaissance, Europa Restaurant & Café, Copernicus Club, Cukiernia Muffinek, Fitness World oraz Pralnia Centrum.

W kompleksie Pazim oferujemy wynajem biur o różnym metrażu. Najmniejsze lokale mają powierzchnię od 20 do 60 m2, ale posiadamy również pomieszczenia, które mają nawet ponad 500 m2. Istnieje możliwość łączenia oraz adaptacji wynajmowanych biur stosownie do potrzeb. Dzięki temu, można stworzyć zarówno układ pod gabinet, jak i powierzchnie typu open space. W biurowcu wszystkie lokale są klimatyzowane, a w każdym z nich znajduje się zautomatyzowany system przeciwpożarowy. Pomieszczenia wyposażone są w łącza telefoniczne oraz szybką sieć internetową. Zapewniamy ochronę 24 godziny na dobę – 7 dni w tygodniu. Posiadamy system kontroli dostępu, dzięki któremu rejestrowane są wejścia i wyjścia pracowników. Dzięki całodobowej recepcji, która znajduje się na parterze, jest możliwość zostawienia kluczy, a także dostępu do pomieszczeń o każdej porze.

www.pazim.pl

Partner oficjalny

KONGSBERG

Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. należy do światowej sieci oddziałów firmy Kongsberg, największej na świecie firmy zajmującej się  zaawansowanymi technologiami morskimi. Dostarczamy innowacyjne oraz niezawodne rozwiązania dla wszystkich sektorów globalnego przemysłu morskiego. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w branży morskiej i dostarczamy rozwiązania klasy „mission critical” dla klientów na całym świecie. Tworzymy własne produkty i jesteśmy zaangażowani w pełen cykl ich życia.

Specjalizujemy się w usługach oraz sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki i automatyki morskiej oraz technologii informacyjnych, w obsłudze serwisowej urządzeń elektroniki okrętowej. Lokalnie projektujemy zintegrowane systemy automatyki, a także jesteśmy specjalistami w dziedzinie technologii informatycznych. Produkujemy i dostarczamy systemy dynamicznego pozycjonowania, nawigacji, detekcji, łączności i automatyki dla jednostek pływających i instalacji typu offshore. Prowadzimy również obsługę finansową i kontrolę dokumentacji technicznej.

Nasz cel to doskonałość w obsłudze klientów, którym dostarczamy usługi na najwyższym poziomie i o nieskazitelnej jakości.

Siłą naszej firmy są ludzie.

Sukces każdej firmy w dużej mierze zależy od kompetencji jej pracowników. Dążymy do pozyskania, utrzymania i rozwoju ludzi, którzy oprócz znakomitych umiejętności zawodowych, posiadają bardzo wysoki poziom kompetencji społecznych.

Cenimy indywidualność i różnorodność naszych pracowników, pozostawiając im przestrzeń i swobodę do działania poprzez tworzenia relacji, które charakteryzuje tolerancja, wzajemny szacunek i respekt.

Stawiamy jasne cele i zadania budując firmę w oparciu o zaangażowanie, profesjonalizm i konkurencyjność. Konsekwentnie dbamy o rozwój umiejętności wszystkich naszych pracowników.

Zatrudniamy inżynierów, specjalistów, programistów, entuzjastów, ludzi z pasją, otwartych na nowe pomysły, gotowych tworzyć nowe technologie, zaangażowanych w realizację wielu projektów, którzy chcą poszerzać wiedzę, by w pełni rozwijać swój potencjał.

Partner

C.Hartwig Oddział Szczecin

C.Hartwig Szczecin Sp. z o.o. jest najstarszą i jedną z największych polskich firm spedycyjnych.

Nieustannie podnosimy jakość świadczonych przez nas usług, m in. poprzez wykorzystanie ocen i opinii naszych klientów, dzięki czemu od lat cieszymy się mocną pozycją na rynku usług transportowo – spedycyjnych.

Oferujemy pełen zakres usług spedycyjnych w tym:
– organizację wszelkiego rodzaju transportu ładunków drobnicowych, masowych, niebezpiecznych oraz heavy lift i project cargo.
– transport kontenerów
– transport we wszystkich relacjach krajowych i zagranicznych
– czarterowanie statków
– ubezpieczenie cargo
– doradztwo w zakresie transportu i spraw celnych
– w ramach własnej Agencji Celnej organizowanie odpraw celnych we wszystkich dostępnych procedurach

Posiadamy własne Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne zlokalizowane na obrzeżach portu Szczecin, którego łączna powierzchnia magazynowa wynosi ca 30.000 m2, w tym 23.000 m3 to wyposażone w nowoczesny sprzęt magazyny kryte do składowania drobnicy. Dysponujemy magazynami krajowymi, magazynami czasowego składowania oraz składem celnym.
W każdym z magazynów oferujemy szeroki wachlarz usług dodatkowych jak:

• konfekcjonowanie
• foliowanie
• bindowanie
• przepakowywanie
• konsolidacja
• paletyzacja
C.Hartwig Szczecin działa w oparciu o system zarządzania jakością ISO 9001:2015. Posiadamy certyfikat AEO – uproszczenia celne, bezpieczeństwo i ochrona, umożliwiający nam korzystanie z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.
Firma jest laureatem wielu wyróżnień m.in. pracodawcy roku, lidera bezpiecznej pracy, gazeli biznesu i innych. W miarę możliwości finansowych firma wspiera liczne przedsięwzięcia społeczne i współpracuje z uczelniami wyższymi.

Kontakt:
Biuro Główne: ul. Jana Kazimierza 3, 71-620 Szczecin, tel. 91 4806786
Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne : ul. Ul. Ul. Struga 61, 70-784 Szczecin tel. 91 4697400

Partner

Polski Rejestr Statków

Dane teleadresowe:


POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk
tel.: +48 58 75 11 100
fax: +48 58 346 03 92
e-mail: mailbox@prs.pl
www.prs.pl

Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) to niezależna instytucja rzeczoznawcza o szerokim spektrum usług i światowym zasięgu działania. Naszą misją jest pomaganie w zapewnianiu bezpieczeństwa ludzi, obiektów pływających i lądowych, ładunków oraz ochrony środowiska naturalnego.
Jesteśmy polskim towarzystwem klasyfikacyjnym i członkiem IACS, jednostką notyfikowaną do oceny wyrobów i personelu oraz akredytowaną jednostką certyfikującą systemy zarządzania. Posiadamy uznanie Komisji Europejskiej w odniesieniu do statków żeglugi morskiej i śródlądowej oraz upoważnienie 42 administracji morskich do działania w ich imieniu.


Nasze usługi:

• nadzory klasyfikacyjne, konwencyjne, rzeczoznawcze i techniczne nad budową, przebudową oraz eksploatacją statków, jachtów i innych obiektów pływających, także okrętów wojennych oraz jednostek specjalnych;
• nadzory techniczne nad produkcją materiałów przeznaczonych do budowy, remontów i wyposażenia statków;
• uznawanie wyrobów i firm;
• nadzory techniczne nad projektowaniem, budową i eksploatacją różnego rodzaju obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym instalacji offshore;
• certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania;
• certyfikacja i egzaminowanie personelu spawającego;
• szkolenia.


Prowadzimy ponadto prace badawczo-naukowe nad zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem konstrukcji statków. Tworzymy narzędzia do przeprowadzania potrzebnych

Partner

FOSFAN SA

FOSFAN SA / PORT NAD ODRĄ
Adres: 71-820 Szczecin, ul. Nad Odrą 44/65
Tel.: +48 91 445-56-00
www.fosfan.pl • www.portnadodra.pl
NIP: 851-030-74-57
Zakres działania:


PROFESJONALNE USŁUGI PORTOWE: przeładunki towarów sypkich (nawozy, kruszywa, surowce mineralne) oraz chemikaliów płynnych we wszystkich podstawowych relacjach.
LABORATORIUM analityczne świadczące usługi w zakresie analizy nawozów stałych i płynnych oraz innych materiałów.
MAGAZYNOWANIE towarów sypkich i płynnych.
PRODUKCJA I KONFEKCJONOWANIE wieloskładnikowych nawozów mineralnych z surowców własnych i powierzonych.
POSIADAMY: pełne zaplecze techniczne do załadunku i wyładunku towarów sypkich i płynnych; NABRZEŻE FOSFATOWE (betonowe) – wyposażone m.in. w dźwig, system przenośników taśmowych, punkt rozładunku wagonów kolejowych, magazyny kryte, magazyny wysokiego składowania, wiaty magazynowe oraz place składowe. NABRZEŻE
DALBOWE – wyposażone w system rurociągów oraz pomp, połączone bezpośrednio z bazą zbiorników na chemikalia płynne; własną bocznice kolejową bezpośrednio skomunikowaną z dwoma nabrzeżami.
ŚWIADCZYMY USŁUGI DODATKOWE: cumowanie barek i statków, konfekcji, ważenia wagonów kolejowych oraz samochodów na legalizowanych wagach.
Kontakt:
Dyrektor Portu Nad Odrą tel.: +48 91 44-55-646, mob. +48 694-454-882
Natalia SKUGARIEW n.skugariew@fosfan.pl

Partner

Centrum Logistyczne GRYF

Najnowocześniejsza w regionie chłodnia składowa usytuowana w Porcie Szczecin

Naszym Klientom oferujemy:

 • składowanie ryb i owoców morza w temperaturze do -22C
 • przeładunki towarów ze statków, kontenerów oraz samochodów
 • usługi dodatkowe związane ze składowaniem i przeładunkami: kompletacja towaru, ważenie, foliowanie, etykietowanie, sortowanie, dokumentacja fotograficzna
 • dysponujemy własnym Składem Celnym Publicznym typu I oraz Magazynem Czasowego Składowania
 • kompleksowa obsługa celna
 • usługi spedycji i transportu
 • bezpośrednie połączenie drogą morską i lądową
 • rozwiązania najnowszej generacji z branży magazynowej (WMS)
 • pełna identyfikacja składowanego towaru
 • obsługa indywidualna kodów paletowych klienta (np. SSCC) 
 • dostęp 24h do informacji o bieżących stanach towarowych, dokumentów magazynowych itp. poprzez platformę www
 • wieloletnie doświadczenie w branży chłodniczej i usług portowych
 • wysoka jakość i bezpieczeństwo potwierdzone przez certyfikowane systemy zarządzania jakością MSC/ASC/IFS Logistics/ISO 27001
 • pozwolenie AEO w zakresie uproszczeń celnych/bezpieczeństwa i ochrony
 • chłodnia zlokalizowana w porcie Szczecin przy nabrzeżu Bułgarskim o dopuszczalnym zanurzeniu statków do 8,8m
 • w pobliżu terminala kontenerowego 
 • bliskość zachodniej granicy umożliwia dogodne połączenia drogowe z systemem autostrad Europy Zachodniej

Partner

Euroafrica Services Limited Odział W Polsce

Euroafrica powstała 1 września 1991 roku w Szczecinie .

Od 30 lat podstawową działalnością Euroafrica jest świadczenie usług morskich przewozów ładunków. Euroafrica oferuje regularne połączenia żeglugowe z  Wielką Brytanią, Szwecją oraz   Afryką :

 • Linia Promowa  Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg dysponuje trzema promami (‘ Copernicus’, ‘Galileusz’, i ‘Jan Śniadecki’) zarządzanymi przez spółkę Unity Line (www.unityline.pl),  przewożąc ciężarówki, wagony kolejowe i oferując przewozy pasażerskie;
 • Linia Zachodniej Afryki – konwencjonalny serwis obsługiwany przez cztery statki wielozadaniowe   z portów polskich bałtyckich i zachodnioeuropejskich do portów w zasięgu Senegal- Zatoka Gwinejska. Serwis oferuje zawinięcia do portów Afryki Wschodniej przy odpowiedniej podaży ładunku. Przewozy drobnicy, ładunków masowych , sztuk ciężkich (do 140 ton) i ponadgabarytowych.

Partner

Morska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A.

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A., należy do grona najbardziej znanych stoczni remontowych w kraju i za granicą. Początki działalności stoczni sięgają początku lat pięćdziesiątych poprzedniego wieku. Stocznia realizuje  kompleksowe remonty i przebudowy dużych statków handlowych, promów pasażerskich oraz specjalistycznych jednostek wielozadaniowych. Centralne położenie stoczni w Europie, bliska odległość od głównych tras komunikacyjnych transportu lądowego i od ważnych linii żeglugowych oraz dobra infrastruktura sprawia, że  zakład jest dobrym partnerem do prowadzenia remontów jednostek. Dodatkowo lokalizacja zakładu w pobliżu granicy z Niemcami zapewnia łatwy transport urządzeń i części zamiennych od dostawców z Europy Zachodniej oraz szybki dojazd specjalistycznych serwisów.

Partner

Morski Instytut Rybacki

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB) jest najstarszą w Polsce placówką prowadzącą morskie badania rybackie i oceanograficzne, a także działalność ekspercką, w szczególności na rzecz rybołówstwa, przetwórstwa i akwakultury oraz administracji rybackiej.

Instytut jest aktywnym partnerem dla nauki i biznesu w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, stanu i funkcjonowania ekosystemów morskich, planowania przestrzennego, jakości i bezpieczeństwa żywności, technologii przetwórstwa, ekonomicznej kondycji sektora połowowego i przetwórstwa oraz współpracy w różnorodnych projektach morskich.

Akwarium Gdyńskie, nieodłączna część MIR-PIB, zostało powołane do życia w 1971 roku. Niegdyś w murach tego modernistycznego budynku mieściła się siedziba główna Instytutu.

Dziś to tętniące życiem miejsce, skrywające ponad 130 ton wody, w których żyje ponad 1400 zwierząt wodnych i wodno-lądowych należących do około 200 gatunków z najróżniejszych zakątków kuli ziemskiej. Do największych atrakcji należy zachwycająca feerią barw rafa koralowa oraz takie okazy jak rekiny przydenne, piranie czerwone, płaszczki słodkowodne, najmniejszy krokodyl świata – krokodyl krótkopyski czy najcięższy wąż świata – anakonda zielona.

Ważnym elementem aktywności Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB jest również działalność edukacyjna, której celem jest szerzenie wiedzy z zakresu biologii i ekologii morza oraz ochrony środowiska.

Partner

Gaz System

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM realizuje ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię, rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej oraz trzech tłoczni gazu.

Trwa także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą i Słowacją oraz projektowanie gazociągów lądowych, które połączą planowany terminal pływający FSRU w Zatoce Gdańskiej z krajowym systemem przesyłowym. Prowadzona jest również rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, w wyniku której o ponad połowę zwiększą się zdolności regazyfikacyjne tego obiektu. 

Partner

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Totalizator Sportowy to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek. Działa nieprzerwanie od ponad 67 lat, zapewniając klientom dostęp do szerokiej oferty produktów gamingowych.

Spółka jest właścicielem marki LOTTO i dysponuje siecią sprzedaży naziemnej obejmującą niemal 20 000 punktów, jednocześnie udostępniając swoje gry i loterie również online. Prowadzi także jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce – Total Casino – oraz sieć salonów gier na automatach poza kasynami gry. Totalizator Sportowy jest spółką technologiczną, która nieustannie się rozwija i poszukuje nowatorskich rozwiązań. Jej działania mają na celu wyprzedzanie potrzeb rynku przy wykorzystaniu innowacji i najlepszych praktyk biznesowych.

Totalizator Sportowy niezmiennie pozostaje jednym z filarów finansowania polskiego sportu i kultury. Od 1994 roku tylko z tytułu dopłat do gier liczbowych i loterii pieniężnych firma przekazała ponad 17,7 mld zł na sport i kulturę. Ponadto spółka prowadzi szeroko zakrojony mecenat finansowany ze środków własnych.

Odpowiedzialną sprzedaż produktów gamingowych oraz przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa potwierdza certyfikat Responsible Gaming przyznany przez międzynarodowe organizacje European Lotteries oraz World Lottery Association.