Międzynarodowy Kongres Morski w wymiarze charytatywnym

Szanowni Państwo, w związku z agresją Rosji na Ukrainę tegoroczny 9. Międzynarodowy Kongres
Morski, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 29 i 30 czerwca, będzie miał szczególny charakter.
Wszystkie wpływy z tytułu rejestracji i opłat za uczestnictwo w tym Wydarzeniu zostaną przekazane
na rzecz pomocy Ukrainie.