partnerzy

8. Międzynarodowego Kongresu Morskiego

Patronat Honorowy

Ministerstwa Infrastruktury

logo ministerstwo infrastruktury

Zadaniem Ministerstwa Infrastruktury jest wyznaczanie kierunków działania oraz tworzenie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających funkcjonowanie i rozwój działów administracji rządowej: transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska i wodna. Taka struktura resortu umożliwia nam integralne podejście do systemu transportowego Polski. W ostatnich latach duży nacisk położyliśmy na poprawę dostępu do naszych portów morskich, remont i budowę nowych nabrzeży oraz pogłębianie torów wodnych. To bardzo ważne, ponieważ Polska branża morska przetrwała najgorsze chwile związane z pandemią w dobrym stanie. Porty morskie utrzymały przeładunki, a stocznie i podmioty pracujące na ich rzecz, mimo wyzwań związanych z zawirowaniami rynku, utrzymały zdolności produkcyjne. Potwierdzeniem szczególnej roli, jaką zajmuje gospodarka morska w pracach rządu, są aktualne trwające i planowane do realizacji działania inwestycyjne: przekop Mierzei Wiślanej i budowa Kanału Żeglugowego, budowa Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni czy projekt Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Takie inwestycje wzmacniają pozycję polskiej gospodarki.

Morze możliwości

Oferta Unity Line dopasowana jest do każdego pasażera – zmotoryzowanego bądź  indywidualnego oraz podróżującego w grupie. Armator dba nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Unity Line, to również kompleksowo zorganizowane wyjazdy. Podczas wycieczek można przemierzyć szwedzkie wybrzeże, poznać symbole Skandynawii czy odwiedzić królewskie posiadłości Danii. Podróżni, którzy wolą odkryć Północ na własną rękę, mają do dyspozycji pakiety hotelowe. Atutem przewoźnika jest reagowanie na potrzeby klienta. Stąd oferty „szyte na miarę”: wyjazdy integracyjne dla firm, wycieczki edukacyjne dla szkół, rejsy panieńskie i kawalerskie, a nawet organizacja wesel czy studniówek na promie.

Współporganizator

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

logo zarząd morskich portów szczecin i świnoujście

Zespół portów Szczecin-Świnoujście, to uniwersalny i jeden z największych kompleksów portowych na Bałtyku, położony u ujścia Odry. Porty zarządzane są przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście  – Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa.

Dzięki znakomitej lokalizacji porty w Szczecinie i Świnoujściu, jako jedyne w kraju posiadają dostęp do wszystkich proekologicznych gałęzi transportu – morskiego, śródlądowego E-30 oraz kolejowego CE-59, E-59.  Z kolei poprzez autostrady A11 i A20 porty skomunikowane są z europejskim systemem autostrad, a poprzez drogę krajową S3 (E-65) z południem Polski, Czechami i Słowacją i dalej na południe Europy.

W Świnoujściu, w południowej części portu znajduje się terminal promowy – lider połączeń promowych ze Skandynawią. W porcie w  Świnoujściu zlokalizowany jest również terminal dedykowany obsłudze głównie suchych ładunków masowych. Z kolei północna część tego portu, to port zewnętrzny z infrastrukturą do obsługi statków z paliwem LNG. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe – w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak i ładunki masowe – suche i płynne. Łączne roczne obroty w obu portach przekraczają 30 mln ton.

 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA to także mecenas szeregu przedsięwzięć i inicjatyw sportowych i kulturalnych, jak również publikacji służących społeczności morskiej.

Kontakt

Kontakt:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

Bytomska 7, 70-603 Szczecin

Tel. +48 91 430 82 20

e-mail: info@port.szczecin.pl

web: www.port.szczecin.pl

Partner Medialny

Polska Morska

Polska Morska

Polska Morska jest serwisem internetowym, działającym wielopłaszczyznowo w mediach społecznościowych. Pierwsze kroki stawialiśmy w sierpniu 2019 roku. Pomimo tego, że na rynku mediów funkcjonujemy dopiero od dwóch lat, znaleźliśmy się w grupie liderów branży. Dopełniamy wszelkich starań, aby utrzymywać najwyższe standardy naszej pracy, jakość i rzetelność biznesową. Dlatego nasz portal to nie tylko informacja, ale również ciekawe wywiady z ekspertami i autorytetami branży morskiej, nowoczesne materiały wideo i audio, artykuły o historii gospodarki morskiej. Naszą misją jest popularyzowanie i przekazywanie wiedzy z zakresu gospodarki morskiej.

Nazwa Polska Morska wywodząca się od aktu symbolicznych Zaślubin Polski z Morzem, które w 1920 w Pucku dały początek polskiej gospodarce i administracji morskiej – zobowiązuje nas do rzetelnego informowania czytelników o rozwoju gospodarki morskiej, kluczowych inwestycjach, wynikach i postępach, dzięki którym gospodarka morska każdego dnia przybiera na sile. Tworzymy kompendium wiedzy o działaniach resortów gospodarczych w zakresie legislacji, edukacji, strategii rozwoju poszczególnych obszarów i wszystkich innych działań wspierających branżę morską.

Wiemy, jak istotne znaczenie dla gospodarki ma branża morska i staramy się to pokazywać czytelnikom. Aż 10 procent dochodu Polski pochodzi z należnych podatków: VAT, akcyz oraz ceł zarządów morskich portów. W 2018 roku zarządy morskich portów w Polsce odprowadziły do budżetu państwa 40,6 mld zł z tytułu należnych podatków. To blisko 10 proc. łącznych wpływów z tego tytułu w polskim budżecie.

Zespół Polska Morska

Zespół Polska Morska

   Sukces tworzą ludzie, dzięki naszym pracownikom jesteśmy w stanie działać na wielu płaszczyznach, a także spełniać oczekiwania i wymagania naszych klientów. Nasz zespół to ludzie z wielką motywacją i zaangażowaniem, którzy od wielu lat zajmują się tematyką gospodarki morskiej. W redakcji znajdują się osoby z doświadczeniem dziennikarskim, ale także projektanci graficzni, realizatorzy, osoby ze znajomością i praktyką w marketingu, handlu i reklamie (m.in. przy organizacji międzynarodowych wydarzeń tj. Światowe Dni Morza, Międzynarodowy Kongres Morski).

   Dodatkowo współpracujemy z wieloma innymi podmiotami, które realizują dla nas zlecenia fotograficzne, wideo, a także specjalistyczne artykuły (m.in. współpracujemy z uczelniami wyższymi). Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla gospodarki morskiej. Dzięki wsparciu Ministerstwa w 2020 roku te możliwości znacznie się poszerzyły. Uczestniczymy w konferencjach, wydarzeniach i wszelkich eventach mających znaczenie dla branży morskiej.

Firmy współpracujące z nami

Firmy współpracujące z nami

   Zaufało nam wielu przedsiębiorców i podmiotów, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki morskiej. Współpracujemy m.in. z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Akademią Morską w Szczecinie, Klastrem Morskim Pomorza Zachodniego, Radiem Szczecin, Urzędem Morskim w Szczecinie, Telewizją Polską w Szczecinie, Terminalem Promowym Świnoujście, Centrum Logistycznym Gryf, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

   To potwierdza kreatywność zespołu, styl i różnorodność wykonywanych usług. Współpraca z podmiotami o różnym profilu (przedsiębiorstwa, uczelnie, media, władze publiczne) świadczy o tym, że jesteśmy w stanie spełnić wysokie wymagania, a oferta ma perspektywy wielokierunkowe.

Kooperacja z Klastrem Morskim Pomorza Zachodniego

Kooperacja z Klastrem Morskim Pomorza Zachodniego

   Klaster Morski Pomorza Zachodniego tworzą – we współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz organami władzy i administracji – prężne, nowoczesne firmy z regionu. Zrzesza ponad 70 - ciu Partnerów. W konsorcjum znajdują się największe podmioty gospodarki morskiej, a działania skoncentrowane są na integrację przedsiębiorstw, organizowanie wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, promocję i działalność w zakresie projektów naukowo – badawczych.

   Polska Morska, dzięki bliskiej współpracy z klastrem, ma dostęp do elastycznej współpracy horyzontalnej między trzema grupami podmiotów: przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i podmiotami oświatowymi, a także władzami publicznymi. Tworzone środowisko przez klaster ułatwia możliwości szybkich interakcji i kooperacji z podmiotami szczególnie związanymi z gospodarką morską, a to przekłada się na wymierne korzyści, w tym jedną z najbardziej cenionych w świecie przepełnionym informacją – sprawną komunikacją i wymianą wiedzy. Nasza współpraca również przełożyła się na realizowanie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), co w dobie pandemii miało szczególne znaczenie. Włączyliśmy się w inicjatywę „Wspieramy Szpitale”, której celem było skierowanie środków finansowych na bieżące potrzeby ochrony zdrowia.

Korzyści i podsumowanie

Korzyści i podsumowanie

   Współpraca z portalem Polska Morska, poza dotarciem do nowych grup klientów, daje wiele możliwości. Nie tylko pozwala wzmocnić pozytywny wizerunek przedsiębiorstw i innych podmiotów, ale jest również skutecznym narzędziem informacyjnym. Oferta szczególnie skierowana jest do branży morskiej, logistycznej, turystycznej, energetycznej i szeroko rozumianych przedsiębiorstw przemysłowych. Realizujemy opracowywanie i publikowanie materiałów promujących działania branży morskiej, w postaci artykułów, fotoreportaży, wywiadów, filmów, reklam.

   Nasz portal stanowi otwarte forum dyskusyjne o sprawach ważnych dla gospodarki Polski i Świata. Eksperci analizują dane historyczne, mówią o gospodarczych trendach, zagrożeniach dostarczając Czytelnikom obszernej wiedzy do własnych przemyśleń i wniosków. Naszym kluczowym celem jest wzmacnianie w Polakach poczucia morskości naszej Ojczyzny, i kreowania obrazu Polski Morskiej na całym świecie, wykorzystując najnowsze technologie informacyjne: przemawiamy słowem, dźwiękiem i obrazem.

Partner Strategiczny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej

logo WFOŚiGW

Unity Line to jeden z największych bałtyckich armatorów, którego promy łączą Polskę ze Szwecją. Wchodzi w skład grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej i zarządza czterema własnymi promami (Polonia, Skania, Wolin, Gryf) oraz trzema należącymi do Euroafrica Shipping Lines (Galileusz, Copernicus, Jan Śniadecki). Struktura floty umożliwia przewozy pasażerskie i obsługę rynku cargo. Kursy odbywają się na dwóch liniach: Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg. Firma cieszy się zaufaniem spedytorów, odpowiada za większość przewozów ładunków oraz samochodów ciężarowych na Bałtyku.  

Morze możliwości

Oferta Unity Line dopasowana jest do każdego pasażera – zmotoryzowanego bądź  indywidualnego oraz podróżującego w grupie. Armator dba nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Unity Line, to również kompleksowo zorganizowane wyjazdy. Podczas wycieczek można przemierzyć szwedzkie wybrzeże, poznać symbole Skandynawii czy odwiedzić królewskie posiadłości Danii. Podróżni, którzy wolą odkryć Północ na własną rękę, mają do dyspozycji pakiety hotelowe. Atutem przewoźnika jest reagowanie na potrzeby klienta. Stąd oferty „szyte na miarę”: wyjazdy integracyjne dla firm, wycieczki edukacyjne dla szkół, rejsy panieńskie i kawalerskie, a nawet organizacja wesel czy studniówek na promie.

Partner Strategiczny

PKN Orlen

logo orlen

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100.
Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 100 krajów. PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, a zarazem największym przemysłowym producentem energii elektrycznej dysponującym mocami na poziomie 1,9 GWe. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2018 roku wyniosły ok. 211 mln boe. ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł. PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już szósty raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

Morze możliwości

Oferta Unity Line dopasowana jest do każdego pasażera – zmotoryzowanego bądź  indywidualnego oraz podróżującego w grupie. Armator dba nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Unity Line, to również kompleksowo zorganizowane wyjazdy. Podczas wycieczek można przemierzyć szwedzkie wybrzeże, poznać symbole Skandynawii czy odwiedzić królewskie posiadłości Danii. Podróżni, którzy wolą odkryć Północ na własną rękę, mają do dyspozycji pakiety hotelowe. Atutem przewoźnika jest reagowanie na potrzeby klienta. Stąd oferty „szyte na miarę”: wyjazdy integracyjne dla firm, wycieczki edukacyjne dla szkół, rejsy panieńskie i kawalerskie, a nawet organizacja wesel czy studniówek na promie.

Partner Główny

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

logo wody polskie

Unity Line to jeden z największych bałtyckich armatorów, którego promy łączą Polskę ze Szwecją. Wchodzi w skład grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej i zarządza czterema własnymi promami (Polonia, Skania, Wolin, Gryf) oraz trzema należącymi do Euroafrica Shipping Lines (Galileusz, Copernicus, Jan Śniadecki). Struktura floty umożliwia przewozy pasażerskie i obsługę rynku cargo. Kursy odbywają się na dwóch liniach: Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg. Firma cieszy się zaufaniem spedytorów, odpowiada za większość przewozów ładunków oraz samochodów ciężarowych na Bałtyku.  

Morze możliwości

Oferta Unity Line dopasowana jest do każdego pasażera – zmotoryzowanego bądź  indywidualnego oraz podróżującego w grupie. Armator dba nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Unity Line, to również kompleksowo zorganizowane wyjazdy. Podczas wycieczek można przemierzyć szwedzkie wybrzeże, poznać symbole Skandynawii czy odwiedzić królewskie posiadłości Danii. Podróżni, którzy wolą odkryć Północ na własną rękę, mają do dyspozycji pakiety hotelowe. Atutem przewoźnika jest reagowanie na potrzeby klienta. Stąd oferty „szyte na miarę”: wyjazdy integracyjne dla firm, wycieczki edukacyjne dla szkół, rejsy panieńskie i kawalerskie, a nawet organizacja wesel czy studniówek na promie.

Partner Główny

Polska Żegluga Morska P.P.

logo polska żegluga morska

Polska Żegluga Morska P.P. to największy polski armator i jeden z największych w Europie. Firma działa na rynku globalnym od siedemdziesięciu lat, świadcząc usługi na najwyższym poziomie. Podstawą działalności PŻM jest żegluga nieregularna oraz przewozy ładunków masowych, takich jak zboża, nawozy sztuczne czy fosfaty. Rocznie armator transportuje około 16 milionów ton towarów.

Armator opiera się na własnym tonażu proponując transport na zasadach wybranych przez klienta. Flota PŻM to masowce typu handysize o nośności  16,600-38,000 ton oraz panamax o nośności 80,000-82,000 ton. Ten typ statków determinuje obszar działania armatora, który koncentruje się na rynku atlantyckim oraz europejskim. Na życzenie dostawcy ładunku jednostki PŻM docierają jednak do dowolnego portu masowego na świecie. Gwarancją sprawnego i bezpiecznego transportu towarów są zarówno nowoczesne statki, jak i doświadczone oraz świetnie wyszkolone załogi.  

Polska Żegluga Morska dysponuje flotą spełniającą wszystkie restrykcyjne przepisy konwencyjne dotyczące ochrony środowiska. Statki PŻM spalają wyłącznie paliwo o niskiej zawartości siarki.       

       PŻM to armator z reputacją wypracowaną przez 70 lat nieprzerwanej działalności na międzynarodowym rynku przewozów morskich. Ostatnie lata to stały rozwój przedsiębiorstwa z realizowanymi kolejnymi programami inwestycyjnymi, służącymi odmłodzeniu floty i podnoszeniu jakości świadczonych usług.

Partner Główny

Warta S.A.

logo warta

Warta jest niekwestionowanym liderem na rynku ubezpieczeń morskich w Polsce. Tę wyjątkową pozycję, którą wypracowała przez lata swojej działalności, zawdzięcza wysokim kompetencjom pracowników i znakomitej obsłudze, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i podczas likwidacji szkody.

Firma posiada swoje biura w Szczecinie i Gdyni, czyli kluczowych miastach dla sektora morskiego . Pracują w nich doświadczeni eksperci, którzy od lat zajmują się obsługą klientów branży morskiej. Warta jest także członkiem Międzynarodowej Unii Ubezpieczycieli Morskich (IUMI).

Warta jest obecna we wszystkich segmentach gospodarki morskiej (m.in. stocznie, żegluga, branża offshore) oferując kompleksową ochronę dla jednostek pływających. Może przygotować kompleksową ofertę dla każdego zainteresowanego podmiotu, obejmującą wszelkie aspekty odpowiedzialności cywilnej, posiadane mienie oraz życie i zdrowie załogi i pasażerów.

Równocześnie, Warta jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Bardzo bogata oferta ubezpieczeń, w tym m.in. komunikacyjnych, majątkowych i osobowych, obejmująca ponad 120 produktów ubezpieczeniowych, zapewnia szeroką ochronę zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. W jej ofercie znajdują się również ubezpieczenia na życie: tradycyjne polisy ochronne, jak i nowoczesne ubezpieczenia inwestycyjne.

 Rating Warty, przyznany przez Standard & Poor’s jest obecnie na poziomie A+ z perspektywą stabilną. Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z tak wysoką oceną.

Partner Główny

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Port w Policach pod względem przeładowywanej masy towarowej jest czwartym co do wielkości portem w Polsce, w którym przeładowywana jest głównie sól potasowa, konstrukcje stalowe, fosforyty, nawozy wieloskładnikowe i azotowe, ilmenit, węgiel, siarczan żelaza, wodorotlenek, płynny amoniak i kwas siarkowy.  

Port, położony u ujścia Odry, a zarządzany przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o., usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A., jednego z największych producentów wieloskładnikowych nawozów mineralnych, bieli tytanowej oraz chemikaliów. Niemal miliard złotych będzie kosztował właśnie budowany w porcie terminal przeładunkowo-magazynowy ze zbiornikami po 40 tys. m3. Terminal, zwany też potocznie gazoportem, jest częścią składową kompleksu Polimery Police. Ta największa inwestycja polskiego przemysłu chemicznego, o wartości 7 mld zł, osiągnęła już 70% postępu rzeczowego.

Fakt dysponowania przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. nieruchomościami gruntowymi ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia przyszłego rozwoju oraz rozpoczętych już przedsięwzięć inwestycyjnych, które radykalnie poszerzą aktualne możliwości portu oraz w pełni włączą go w nowoczesny drogowy i kolejowy układ komunikacyjny.

Partner Gospodarczy

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

logo port gdynia

Port Gdynia jest nowoczesnym portem morskim na południowym Bałtyku. Port Gdynia to węzeł europejskiej sieci bazowej TEN-T i punkt wejścia Korytarza Bałtyk – Adriatyk, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona. Port Gdynia jest uznaną marką wewnątrzeuropejskiego centrum logistycznego. Z nowoczesnej infrastruktury i terminali gdyńskiego portu korzystają najwięksi światowi i europejscy operatorzy żeglugowi, w tym m.in. MSC, Hapag-Lloyd, Unifeeder, Containerships, MacAndrews, Transfennica, Finnlines-Grimaldi, Stena Line.

Stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią mocny argument za rozwijaniem portu gdyńskiego. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w obrębie Portu Gdynia to ponad 4 miliardy złotych.

Port Gdynia to uznana marka w systemach transportowo-logistycznych na całym świecie, ceniony za jakość serwisu i uniwersalizm dziesięciu terminali. Uniwersalność Portu Gdynia przyczyniła się do zachowania płynności przeładunków, nawet w czasie pandemii, kiedy to port zakończył rok 2020 ze wzrostem 2,9% w stosunku do roku poprzedniego, plasując się na 2. miejscu wśród wszystkich portów morskich na Bałtyku.

Rząd przyjął uchwałę w sprawie budowy w Porcie Gdynia terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Uchwała, będąca jednym z podstawowych dokumentów wspierających rozwój morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, zakłada przygotowanie w Porcie Gdynia odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych oraz stworzenie wymaganej infrastruktury.

Wybór Portu Gdynia jest optymalny ze względu na lokalizację Portu najbliżej przyszłych morskich farm wiatrowych, które planowane są w ramach pierwszego etapu rozwoju tzw. projektu polskiego offshore.

Morze możliwości

Oferta Unity Line dopasowana jest do każdego pasażera – zmotoryzowanego bądź  indywidualnego oraz podróżującego w grupie. Armator dba nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Unity Line, to również kompleksowo zorganizowane wyjazdy. Podczas wycieczek można przemierzyć szwedzkie wybrzeże, poznać symbole Skandynawii czy odwiedzić królewskie posiadłości Danii. Podróżni, którzy wolą odkryć Północ na własną rękę, mają do dyspozycji pakiety hotelowe. Atutem przewoźnika jest reagowanie na potrzeby klienta. Stąd oferty „szyte na miarę”: wyjazdy integracyjne dla firm, wycieczki edukacyjne dla szkół, rejsy panieńskie i kawalerskie, a nawet organizacja wesel czy studniówek na promie.

Partner Gospodarczy

Unity Line Limited Sp. z o.o.

logo unityline

Unity Line to jeden z największych bałtyckich armatorów, którego promy łączą Polskę ze Szwecją. Wchodzi w skład grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej i zarządza czterema własnymi promami (Polonia, Skania, Wolin, Gryf) oraz trzema należącymi do Euroafrica Shipping Lines (Galileusz, Copernicus, Jan Śniadecki). Struktura floty umożliwia przewozy pasażerskie i obsługę rynku cargo. Kursy odbywają się na dwóch liniach: Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg. Firma cieszy się zaufaniem spedytorów, odpowiada za większość przewozów ładunków oraz samochodów ciężarowych na Bałtyku.  

Morze możliwości

Oferta Unity Line dopasowana jest do każdego pasażera – zmotoryzowanego bądź  indywidualnego oraz podróżującego w grupie. Armator dba nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Unity Line, to również kompleksowo zorganizowane wyjazdy. Podczas wycieczek można przemierzyć szwedzkie wybrzeże, poznać symbole Skandynawii czy odwiedzić królewskie posiadłości Danii. Podróżni, którzy wolą odkryć Północ na własną rękę, mają do dyspozycji pakiety hotelowe. Atutem przewoźnika jest reagowanie na potrzeby klienta. Stąd oferty „szyte na miarę”: wyjazdy integracyjne dla firm, wycieczki edukacyjne dla szkół, rejsy panieńskie i kawalerskie, a nawet organizacja wesel czy studniówek na promie.

Partner Gospodarczy

Żegluga Polska S.A.

logo żegluga polska

Żegluga Polska S.A. powstała 31 maja 1982 r. zgodnie z datą pierwszego wpisu do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Szczecinie w Dziale B pod numerem 1. W związku ze zmianą kapitału zakładowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym, z dniem 07 listopada 2001 r. Żegluga Polska S.A. zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy – KRS 0000059586 (obecnie jest to Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy KRS).

Zgodnie ze Statutem przedmiotem działalności Spółki jest:

 • transport morski i przybrzeżny towarów,
 • wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 • pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • działalność holdingów finansowych.

Akcjonariuszem spółki jest Polska Żegluga Morska P.P. w Szczecinie.

Siedziba Spółki znajduje się w Szczecinie, przy Pl. Rodła 8, 70 – 419 Szczecin.

Spółka nie posiada zakładów samodzielnych ekonomicznie.

Partner Gospodarczy

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

logo polski fundusz rozwoju

Jesteśmy instytucją, która koordynuje wysiłki instytucji rozwoju wspierających zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Pod naszymi skrzydłami integrujemy działalność ekosystemu wielopłaszczyznowo wspierającego rozwój polskiej gospodarki. Wspieramy proces jej modernizacji. Pomagamy eksporterom, innowatorom, inwestujemy w rozwój przedsiębiorstw i infrastruktury oraz wypełniamy luki, z zasypaniem których nie radzi sobie wolny rynek.

Partner Gospodarczy

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Port Gdańsk to jedyny bałtycki port, który obsługuje bezpośrednie połączenia kontenerowe z Chinami. Jesteśmy dla Azji morską bramą do rynków Europy Środkowo-Wschodniej, najdynamiczniej rozwijającego się regionu Unii Europejskiej.

Jesteśmy portem uniwersalnym, obsługujemy wszystkie rodzaje towarów. Są to m.in. kontenery, automotive, paliwa płynne, masowe suche oraz produkty chemiczne.

Dodatkowo jesteśmy portem bez ograniczeń. Wpływ na to mają: tor głębokowodny, którego głębokość wynosi 17 metrów, dzięki czemu w Porcie Zewnętrznym możemy przyjmować największe jednostki o zanurzeniu do 15 metrów; brak pływów, czyli stała głębokość wody; brak zalodzenia, umożliwiający pracę przez cały rok.

Partner Oficjalny

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

logo lotto

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO nieprzerwanie od 65 lat wspiera polski sport. Jest też największym mecenasem kultury narodowej. Rok 2021 to rok jego 65-lecia.

Spółka powstała, by gromadzić środki, z których finansowano remonty i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Później do zadań Totalizatora Sportowego doszło też przekazywanie funduszy na szeroko rozumianą kulturę narodową.

Od początku swojego istnienia, realizowała zadania, które są obecnie uznawane za element społecznej odpowiedzialności. Powstała po to, żeby wspierać rozwój infrastruktury sportowej. Później dołączyły do tego działania wspierające kulturę, będąc prekursorem działań CSR wśród spółek Skarbu Państwa.

Od pierwszych kuponów z naklejanymi banderolami przy wsparciu Poczty Polskiej, poprzez pierwsze losowanie z udziałem kamer TVP i bębnową maszynę losującą, po aż ponad 18 000 punktów stacjonarnych LOTTO oraz dostęp do gier LOTTO online – Totalizator Sportowy rozwija swoje produkty już 65 lat i od tego czasu nieprzerwanie dostarcza rozrywkę wszystkim graczom LOTTO.

Dzięki Totalizatorowi Sportowemu od 65 lat na tysiącach obiektów sportowych dofinansowanych przez spółkę korzystający z nich sportowcy oraz wszyscy obserwujący te zmagania kibice przeżywają wielkie chwile. Od 1994 roku na polski sport i kulturę narodową firma przekazała łącznie ponad 15 mld zł.

To właśnie klienci Totalizatora Sportowego są największymi mecenasami sportu i kultury w Polsce, bo to dzięki nim, z każdej złotówki przeznaczanej na gry liczbowe Lotto, 19 groszy trafia na wsparcie tych dwóch kluczowych dziedzin życia społecznego.

Partner Oficjalny

Stocznia Szczecińska „Wulkan”
Sp. z o.o.

logo stocznia wulkan

Stocznia Szczecińska „Wulkan” jest wiodącym wykonawcą produkcji i usług stoczniowych. Skupia i wzmacnia potencjał gospodarczy miasta i regionu.

Infrastruktura

Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” jest spółką, której infrastruktura stoczniowa ma charakter potokowo-gniazdowego łańcucha technologicznego, dedykowanego do produkcji okrętowej i zrzesza najlepiej wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę oraz sprawdzonych podwykonawców, którzy świadczą usługi najwyższej jakości, dostosowane do bieżących potrzeb i oczekiwań klientów.

W infrastrukturze Spółki można wyróżnić kilka zasadniczych obszarów:

- obróbka materiałów hutniczych,

- wykonanie wszystkich konstrukcji stalowych, sekcji i bloków statków,

- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych,

- ośrodek pochylniowy (trzy pochylnie i udźwigowione place przy pochylniach),

- transport poziomy do 414 ton,

- hale wyposażenia,

- nabrzeża o łącznej długości 610 m.

 

Całkowita powierzchnia Stoczni zajmuje ponad 46 ha. Dobrze udźwigowione hale produkcyjne mają ponad 80 tys. m² powierzchni, a place 10 ha. Nabrzeża o długości 610 m są wyposażone w żurawie o udźwigu od 16 do 50 t. Największa z pochylni - Wulkan Nowy ma długość 266 m, szerokość 39 m i wyposażona jest w suwnicę o udźwigu 450 t, posiadającą możliwość wyjazdu po pirsie nad akwen.

Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” jest doskonale skomunikowany drogą lądową, kolejową i wodną.

Zakres działalności

Stocznia Szczecińska ,,Wulkan” to firma z doświadczeniem i dużym potencjałem. Firma konsekwentnie realizuje strategię wprowadzającą innowacyjne rozwiązania w sektorze stoczniowym i produkcyjnym w zakresie zarządzania projektami, współpracy z podwykonawcami przy budowie gotowych jednostek oraz innych wielkogabarytowych konstrukcji stalowych.

Stocznia Szczecińska ”Wulkan” współpracuje stale z około 60 podmiotami zatrudniającymi w zależności od potrzeb od 1300 do 1800 pracowników, które korzystają z infrastruktury technologicznej Stoczni. Są to przede wszystkim firmy z sektora stoczniowego związanych z przemysłem okrętowym (infrastruktura Stoczni daje możliwość  realizacji pełnego procesu technologicznego budowy statków w szerokiej skali wyporności), stalowym oraz produkcją dla sektora offshore. Dzięki takiej partnerskiej i wydajnej ekonomicznej formule działania możliwe jest realizowanie najpoważniejszych wyzwań, w tych obszarach produkcji. Prawidłowa realizacja procesu produkcyjnego w Stoczni  zagwarantowana jest poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP opartego na normach: ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 oraz AQAP 2110:2016. W Stoczni wdrażany jest system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

Od początku funkcjonowania Stoczni przedsiębiorstwo oferuje swoje usługi na najwyższym poziomie. Pozwala także na wdrażanie nowoczesnych technologii i wdrażania specjalistycznych rozwiązań dostosowanych do potrzeb współczesnej żeglugi. Spółkę charakteryzuję stabilna sytuacja finansowa, wypracowywany zysk, który jest inwestowany w poprawę infrastruktury, rewitalizację obiektów i zakup maszyn do prowadzenia działalności produkcyjnej. Stocznia Szczecińska „Wulkan” wypracowała przez lata na rynku budowy nowych statków bardzo silną markę, która do dziś jest rozpoznawalna przez armatorów w Europie i na świecie.

Partner Oficjalny

Chipolbrok Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A.

logo chipolbrok

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe powstało 15 czerwca 1951 roku na podstawie umowy między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej. Towarzystwo zostało powołane głównie w celu ustanowienia połączenia drogą morską między portami chińskimi i polskimi. Działalność floty Towarzystwa pozwalała na regularne dostawy towarów do odbudowy i rozwoju, obciążonej w tym czasie embargiem, gospodarki ChRL.

Zgodnie ze statutem Centrala Towarzystwa powstała w Chinach – początkowo w Tianjinie, a od roku 1962 w Szanghaju, natomiast Oddział utworzono w Polsce w Gdyni. Poza tym, obecnie Towarzystwo posiada również własne biuro w Houston (USA), gdzie powołano do życia spółkę.

Działalność przedsiębiorstwa i osiągane wyniki finansowe pozwalały na systematyczny rozwój, rozbudowę i modernizację floty. Na początku lat 90-tych w wyniku zmian w strukturze handlowej udział ładunków będących przedmiotem wymiany handlowej między Chinami a krajami Europy Wschodniej w przewozach Towarzystwa spadł z około 90% do blisko 30%.

Nowo powstałe warunki zmusiły Chipolbrok do szybkiej restrukturyzacji. Towarzystwo, jako firma o długoletniej tradycji, posiadająca zaufanie klientów, postawiła sobie za cel dostosowanie działalności do nowych kryteriów. Po roku 1990 Towarzystwo przeprowadziło restrukturyzację w działalności komercyjno-żeglugowej, która przystosowała firmę do nowych warunków ekonomicznych na rynku żeglugowym oraz pozwoliła znacząco obniżyć koszty.

Ważnym elementem restrukturyzacji była zmiana koncepcji działania, tzn. włączenie Towarzystwa w obsługę transportową handlu Chin z krajami Europy Zachodniej oraz krajami śródziemnomorskimi. Chipolbrok, mimo iż jest firmą państwową funkcjonuje stricte komercyjnie, tzn. pozyskuje ładunki na konkurencyjnym rynku poprzez własną akwizycję oraz sieć agentów i brokerów. Taką działalność wymuszają kraje Europy Zachodniej, Dalekiego Wschodu oraz Stany Zjednoczone, z którymi firma współpracuje, a także konkurencja z firmami prywatnymi i państwowymi.

Obecnie flota Towarzystwa składa się z 14 nowoczesnych, uniwersalnych, trójpokładowych statków wielozadaniowych przystosowanych do przewozu ładunków typu „project” oraz wszelkiego rodzaju ponadgabarytów oraz 5 statków w długo terminowym charterze. Od 2021 roku flota firmy poszerzy się o następne 4 statki, poszerzy każdy o nośności 62 000 DWT.

Aktualnie Towarzystwo należy do grona liderów na rynku żeglugowym w zakresie regularnych przewozów ładunków drobnicy konwencjonalnej, sztuk ciężkich i ponadgabarytowych na trasach:

 • Europa – Daleki Wschód
 • Europa – Środkowy Wschód – Indie – Daleki Wschód
 • Daleki Wschód – Zatoka Meksykańska i Wschodnie Wybrzeże USA, kierunek wschodni
 • Daleki Wschód – Morze Śródziemne – Europa, kierunek zachodni
 • Zatoka Meksykańska i Wschodnie Wybrzeże USA – Europa, kierunek wschodni
 • Zatoka Meksykańska – Daleki Wschód, kierunek zachodni
Partner Oficjalny

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

logo polferries

Polska Żegluga Bałtycka S.A. to polski armator promowy, którego jednostki pływają pod marką Polferries. Główną działalnością spółki jest przewóz osób oraz ładunku pomiędzy Polską a Szwecją. Przedsiębiorstwo posiada pięć jednostek: m/f Cracovia, m/f Mazovia i m/v Baltivia operujących na linii Świnoujście – Ystad oraz m/f Nova Star i m/f Wawel na linii Gdańsk – Nynashamn. Polferries to nie tylko przewoźnik morski, ale również organizator imprez turystycznych, wycieczek do najciekawszych zakątków Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii. W ofercie można znaleźć noclegi w hotelach oraz domkach na terenie całej Skandynawii. Morskie Biuro Podróży Polferries oferuje wyjazdy konferencyjne, szkoleniowe oraz integracyjne z wykorzystaniem promów wyposażonych w odpowiednie zaplecze konferencyjne oraz szkoleniowe. Warto dodać, że Polferries podtrzymuje tradycje edukacji morskiej młodzieży, proponując atrakcyjny program Błękitnej Szkoły.

Armator w tym roku obchodzi Jubileusz 45-lecia działalności, który jest nie tylko okazją do świętowania, ale także przynosi nowe wyzwania i plany na przyszłość.

Promy Polferries oferują bezpieczną i wygodną żeglugę, tradycyjną dobrą kuchnię, możliwość dokonania atrakcyjnych zakupów, a to wszystko przy wspaniałej atmosferze stworzonej przez profesjonalną i kompetentną obsługę. Dzisiaj promy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. obsługujące połączenia ze Skandynawią są jednostkami nowoczesnymi, bezpiecznymi i cenionymi przez klientów pasażerskich i ładunkowych.

Partner Oficjalny

Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o.

logo kongsberg

Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. należy do światowej sieci oddziałów firmy Kongsberg. Specjalizujemy się w usługach oraz sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki i automatyki morskiej oraz technologii informacyjnych, w obsłudze serwisowej urządzeń elektroniki okrętowej. Lokalnie projektujemy zintegrowane systemy automatyki, a także jesteśmy specjalistami w dziedzinie technologii informatycznych. Produkujemy i dostarczamy systemy dynamicznego pozycjonowania, nawigacji, detekcji, łączności i automatyki dla jednostek pływających i instalacji typu offshore. Nasz cel to doskonałość w obsłudze klientów, którym dostarczamy usługi na najwyższym poziomie i o nieskazitelnej jakości.

Siłą naszej firmy są ludzie.

Sukces każdej firmy w dużej mierze zależy od kompetencji jej pracowników. Dążymy do pozyskania, utrzymania i rozwoju ludzi, którzy oprócz znakomitych umiejętności zawodowych, posiadają bardzo wysoki poziom kompetencji społecznych.

Cenimy indywidualność i różnorodność naszych pracowników, pozostawiając im przestrzeń i swobodę do działania poprzez tworzenia relacji, które charakteryzuje tolerancja, wzajemny szacunek i respekt.

Stawiamy jasne cele i zadania budując firmę w oparciu o zaangażowanie, profesjonalizm i konkurencyjność. Konsekwentnie dbamy o rozwój umiejętności wszystkich naszych pracowników.

Zatrudniamy inżynierów, specjalistów, programistów, entuzjastów, ludzi z pasją, otwartych na nowe pomysły, gotowych tworzyć nowe technologie, zaangażowanych w realizację wielu projektów, którzy chcą poszerzać wiedzę, by w pełni rozwijać swój potencjał.

Partner Oficjalny

GAZ- SYSTEM S.A.

logo gaz system

Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. należy do światowej sieci oddziałów firmy Kongsberg. Specjalizujemy się w usługach oraz sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki i automatyki morskiej oraz technologii informacyjnych, w obsłudze serwisowej urządzeń elektroniki okrętowej. Lokalnie projektujemy zintegrowane systemy automatyki, a także jesteśmy specjalistami w dziedzinie technologii informatycznych. Produkujemy i dostarczamy systemy dynamicznego pozycjonowania, nawigacji, detekcji, łączności i automatyki dla jednostek pływających i instalacji typu offshore. Nasz cel to doskonałość w obsłudze klientów, którym dostarczamy usługi na najwyższym poziomie i o nieskazitelnej jakości.

Siłą naszej firmy są ludzie.

Sukces każdej firmy w dużej mierze zależy od kompetencji jej pracowników. Dążymy do pozyskania, utrzymania i rozwoju ludzi, którzy oprócz znakomitych umiejętności zawodowych, posiadają bardzo wysoki poziom kompetencji społecznych.

Cenimy indywidualność i różnorodność naszych pracowników, pozostawiając im przestrzeń i swobodę do działania poprzez tworzenia relacji, które charakteryzuje tolerancja, wzajemny szacunek i respekt.

Stawiamy jasne cele i zadania budując firmę w oparciu o zaangażowanie, profesjonalizm i konkurencyjność. Konsekwentnie dbamy o rozwój umiejętności wszystkich naszych pracowników.

Zatrudniamy inżynierów, specjalistów, programistów, entuzjastów, ludzi z pasją, otwartych na nowe pomysły, gotowych tworzyć nowe technologie, zaangażowanych w realizację wielu projektów, którzy chcą poszerzać wiedzę, by w pełni rozwijać swój potencjał.

Morze możliwości

Oferta Unity Line dopasowana jest do każdego pasażera – zmotoryzowanego bądź  indywidualnego oraz podróżującego w grupie. Armator dba nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Unity Line, to również kompleksowo zorganizowane wyjazdy. Podczas wycieczek można przemierzyć szwedzkie wybrzeże, poznać symbole Skandynawii czy odwiedzić królewskie posiadłości Danii. Podróżni, którzy wolą odkryć Północ na własną rękę, mają do dyspozycji pakiety hotelowe. Atutem przewoźnika jest reagowanie na potrzeby klienta. Stąd oferty „szyte na miarę”: wyjazdy integracyjne dla firm, wycieczki edukacyjne dla szkół, rejsy panieńskie i kawalerskie, a nawet organizacja wesel czy studniówek na promie.

Partner Oficjalny

Bank Gospodarstwa Krajowego

logo bank gospodarstwa krajowego

Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o. należy do światowej sieci oddziałów firmy Kongsberg. Specjalizujemy się w usługach oraz sprzedaży rozwiązań dla rynku elektroniki i automatyki morskiej oraz technologii informacyjnych, w obsłudze serwisowej urządzeń elektroniki okrętowej. Lokalnie projektujemy zintegrowane systemy automatyki, a także jesteśmy specjalistami w dziedzinie technologii informatycznych. Produkujemy i dostarczamy systemy dynamicznego pozycjonowania, nawigacji, detekcji, łączności i automatyki dla jednostek pływających i instalacji typu offshore. Nasz cel to doskonałość w obsłudze klientów, którym dostarczamy usługi na najwyższym poziomie i o nieskazitelnej jakości.

Siłą naszej firmy są ludzie.

Sukces każdej firmy w dużej mierze zależy od kompetencji jej pracowników. Dążymy do pozyskania, utrzymania i rozwoju ludzi, którzy oprócz znakomitych umiejętności zawodowych, posiadają bardzo wysoki poziom kompetencji społecznych.

Cenimy indywidualność i różnorodność naszych pracowników, pozostawiając im przestrzeń i swobodę do działania poprzez tworzenia relacji, które charakteryzuje tolerancja, wzajemny szacunek i respekt.

Stawiamy jasne cele i zadania budując firmę w oparciu o zaangażowanie, profesjonalizm i konkurencyjność. Konsekwentnie dbamy o rozwój umiejętności wszystkich naszych pracowników.

Zatrudniamy inżynierów, specjalistów, programistów, entuzjastów, ludzi z pasją, otwartych na nowe pomysły, gotowych tworzyć nowe technologie, zaangażowanych w realizację wielu projektów, którzy chcą poszerzać wiedzę, by w pełni rozwijać swój potencjał.

Morze możliwości

Oferta Unity Line dopasowana jest do każdego pasażera – zmotoryzowanego bądź  indywidualnego oraz podróżującego w grupie. Armator dba nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Unity Line, to również kompleksowo zorganizowane wyjazdy. Podczas wycieczek można przemierzyć szwedzkie wybrzeże, poznać symbole Skandynawii czy odwiedzić królewskie posiadłości Danii. Podróżni, którzy wolą odkryć Północ na własną rękę, mają do dyspozycji pakiety hotelowe. Atutem przewoźnika jest reagowanie na potrzeby klienta. Stąd oferty „szyte na miarę”: wyjazdy integracyjne dla firm, wycieczki edukacyjne dla szkół, rejsy panieńskie i kawalerskie, a nawet organizacja wesel czy studniówek na promie.

Partner

Fosfan S.A.

logo fosfan
logo port nad odrą

Zakres działania:

 • PROFESJONALNE USŁUGI PORTOWE: przeładunki towarów sypkich (nawozy, kruszywa, surowce mineralne) oraz chemikaliów płynnych we wszystkich podstawowych relacjach.
 • LABORATORIUM analityczne świadczące usługi w zakresie analizy nawozów stałych i płynnych oraz innych materiałów.
 • MAGAZYNOWANIE towarów sypkich i płynnych.
 • PRODUKCJA I KONFEKCJONOWANIE wieloskładnikowych nawozów mineralnych z surowców własnych i powierzonych.

POSIADAMY: pełne zaplecze techniczne do załadunku i wyładunku towarów sypkich i płynnych; NABRZEŻE FOSFATOWE (betonowe) – wyposażone m.in. w dźwig, system przenośników taśmowych, punkt rozładunku wagonów kolejowych, magazyny kryte, magazyny wysokiego składowania, wiaty magazynowe oraz place składowe.
NABRZEŻE DALBOWE – wyposażone w system rurociągów oraz pomp, połączone bezpośrednio z bazą zbiorników na chemikalia płynne; własną bocznice kolejową bezpośrednio skomunikowaną z dwoma nabrzeżami.

ŚWIADCZYMY USŁUGI DODATKOWE: cumowanie barek i statków, konfekcji, ważenia wagonów kolejowych oraz samochodów na legalizowanych wagach.

Kontakt

Adres: 71-820 Szczecin, ul. Nad Odrą 44/65

Tel.: +48 91 445-56-00

www.fosfan.pl • www.portnadodra.pl

NIP: 851-030-74-57

 

Dyrektor Portu Nad Odrą tel.: +48 91 44-55-646, mob. +48 694-454-882

Natalia SKUGARIEW n.skugariew@fosfan.pl

Partner

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

logo morska stocznia remontowa gryf

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A., to jedna z najbardziej znanych stoczni remontowych w kraju i za granicą.  Z powodzeniem od wielu lat wykonuje kompleksowe remonty i przebudowy dużych statków handlowych, promów pasażerskich oraz specjalistycznych jednostek wielozadaniowych, realizowanych na potrzeby naszych klientów. Doświadczona kadra i dobre zaplecze techniczne, sprawia, że przy naszych nabrzeżach cumują statki największych światowych armatorów. Stocznia dysponuje czterema dokami pływającymi  w tym, jednym z najnowszych i największych w Polsce. Centralne położenie stoczni w Europie, bliska odległość od głównych tras komunikacyjnych transportu lądowego i od ważnych linii żeglugowych sprawia, że  zakład jest dobrym partnerem do prowadzenia remontów statków. Dodatkowo lokalizacja zakładu przy zachodniej granicy zapewnia łatwy transport urządzeń i części zamiennych od dostawców z Europy Zachodniej oraz szybki dojazd specjalistycznych serwisów.

Morze możliwości

Oferta Unity Line dopasowana jest do każdego pasażera – zmotoryzowanego bądź  indywidualnego oraz podróżującego w grupie. Armator dba nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Unity Line, to również kompleksowo zorganizowane wyjazdy. Podczas wycieczek można przemierzyć szwedzkie wybrzeże, poznać symbole Skandynawii czy odwiedzić królewskie posiadłości Danii. Podróżni, którzy wolą odkryć Północ na własną rękę, mają do dyspozycji pakiety hotelowe. Atutem przewoźnika jest reagowanie na potrzeby klienta. Stąd oferty „szyte na miarę”: wyjazdy integracyjne dla firm, wycieczki edukacyjne dla szkół, rejsy panieńskie i kawalerskie, a nawet organizacja wesel czy studniówek na promie.

Partner

Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o.

logo centrum logistyczne gryf

Najnowocześniejsza w regionie chłodnia składowa usytułowana w Porcie Szczecin

Naszym klientom oferujemy:

 • składowanie ryb i owoców morza w temperaturze do -22 o c
 • przeładunki towarów ze statków, kontenerów oraz samochodów
 • usługi dodatkowe związane ze składowaniem i przeładunkami: kompletacja towaru, ważenie, foliowanie, etykietowanie, sortowanie, dokumentacja fotograficzna 
 • dysponujemy własnym Składem Celnym Publicznym typu I
  oraz Magazynem Czasowego Składowania 
 • kompleksowa obsługa celna
 • usługi spedycji i transportu 
 • bezpośrednie połączenie drogą morską i lądową
 • rozwiązania najnowszej generacji z branży magazynowej (WMS) 
 • pełna identyfikacja składowanego towaru
 • obsługa indywidualnych kodów paletowych klienta (np. SSCC)
 • nowoczesna technologia IT (WMS, terminale mobilne, kody kreskowe)
 • dostęp 24h do informacji o bieżących stanach towarowych, dokumentów magazynowych itp. poprzez platformę www
 • wieloletnie doświadczenie w branży chłodniczej i usług portowych
 • wysoka jakość i bezpieczeństwo potwierdzone przez certyfikowane systemy zarządzania jakością MSC / ASC / IFS Logistics / ISO 27001
 • pozwolenie AEO w zakresie uproszczeń celnych/ bezpieczeństwa i ochrony
 • chłodnia zlokalizowana w porcie Szczecin przy nabrzeżu Bułgarskim o dopuszczalnym zanurzeniu statków do 8,8m
 • w pobliżu terminala kontenerowego
 • bliskość zachodniej granicy umożliwia dogodne połączenia drogowe z systemem autostrad Europy Zachodniej
Morze możliwości

Oferta Unity Line dopasowana jest do każdego pasażera – zmotoryzowanego bądź  indywidualnego oraz podróżującego w grupie. Armator dba nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Unity Line, to również kompleksowo zorganizowane wyjazdy. Podczas wycieczek można przemierzyć szwedzkie wybrzeże, poznać symbole Skandynawii czy odwiedzić królewskie posiadłości Danii. Podróżni, którzy wolą odkryć Północ na własną rękę, mają do dyspozycji pakiety hotelowe. Atutem przewoźnika jest reagowanie na potrzeby klienta. Stąd oferty „szyte na miarę”: wyjazdy integracyjne dla firm, wycieczki edukacyjne dla szkół, rejsy panieńskie i kawalerskie, a nawet organizacja wesel czy studniówek na promie.

Partner

Polski Rejestr Statków

logo PRS

Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) to niezależna instytucja rzeczoznawcza o szerokim spektrum usług i światowym zasięgu działania. Pomagamy zapewniać bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska naturalnego.

Jesteśmy polskim towarzystwem klasyfikacyjnym i członkiem IACS, jednostką notyfikowaną do oceny wyrobów i personelu oraz akredytowaną jednostką certyfikującą systemy zarządzania. Posiadamy uznanie Komisji Europejskiej w odniesieniu do statków żeglugi morskiej i śródlądowej oraz upoważnienie 40 administracji morskich do działania w ich imieniu.

Nasze usługi:

 • nadzory klasyfikacyjne, konwencyjne, rzeczoznawcze i techniczne nad budową, przebudową oraz eksploatacją statków, jachtów i obiektów pływających, także okrętów wojennych oraz jednostek specjalnych,
 • nadzory techniczne nad produkcją materiałów przeznaczonych do budowy, remontów i wyposażenia statków,
 • uznawanie wyrobów i firm,
 • nadzory techniczne nad budową, remontami i eksploatacją różnego rodzaju obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym offshore,
 • certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania,
 • certyfikacja i egzaminowanie personelu spawającego,
 • badania i szkolenia

Prowadzimy także prace badawczo-naukowe służące rozwijaniu standardów bezpieczeństwa statków i prowadzeniu nadzoru nad ich wdrożeniem podczas budowy oraz utrzymaniem w czasie ich eksploatacji.

Partner

Euroafrica Services Limited Odział w Polsce

logo_euroafrica

Euroafrica powstała 1 września 1991 roku w Szczecinie .

Po kilku etapach restrukturyzacji oraz po procesie połączenia transgranicznego w 2010 roku obecnie Euroafrica należy do Grupy Kapitałowej Hass Holding Limited.

Od 30 lat podstawową działalnością Euroafrica jest świadczenie usług morskich przewozów ładunków. Euroafrica oferuje regularne połączenia żeglugowe z  Wielką Brytanią, Szwecją oraz   Afryką :

 • Linia angielska  na trasie Gdynia – Teesport, cotygodniowy serwis kontenerowy,  dowozy kontenerów w systemie dom-dom
 • Linia Zachodniej Afryki – konwencjonalny serwis obsługiwany przez cztery statki wielozadaniowe   z portów polskich bałtyckich i zachodnioeuropejskich do portów w zasięgu Senegal- Zatoka Gwinejska. Serwis oferuje zawinięcia do portów Afryki Wschodniej przy odpowiedniej podaży ładunku. Przewozy drobnicy, ładunków masowych , sztuk ciężkich (do 140 ton) i ponadgabarytowych
 • Linia Promowa  Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg dysponuje trzema promami (‘ Copernicus’, ‘Galileusz’, i ‘Jan Śniadecki’) zarządzanymi przez spółkę Unity Line (www.unityline.pl),  przewożąc ciężarówki, wagony kolejowe i oferując przewozy pasażerskie